Oczyszczalnia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Oczyszczalnia w Józefowie będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Nie zapominamy jednak o aspekcie ekonomicznym i ekologicznym tego przedsięwzięcia. Troska o środowisko jest dla nas priorytetem.

Z inicjatywy Miasta projektowana oczyszczalnia ścieków będzie zapewniać osiągnięcie lepszych parametrów ścieków oczyszczonych niż te wymagane przepisami.

Nasz obiekt będzie bezpieczny i nieuciążliwy dla otoczenia. Jesteśmy pewni, że budując własną oczyszczalnię najlepiej zadbamy o jakość oczyszczanych ścieków. Chcemy zwracać naturze wodę spełniającą najwyższe z możliwych norm.

Będzie także taniej. Korzystając z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (OPWiK) ponosimy jedne z największych kosztów oczyszczania ścieków komunalnych na Mazowszu.

W 2013 roku mieszkańcy Józefowa zapłacili z tego tytułu 3,6 mln złotych brutto. W 2014 roku do Otwocka trafiło z naszej kieszeni ok. 4,5 mln złotych.

UWAGA! Realizacja projektu planowana na 2015 rok została przesunięta.