Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Więcej informacji o Projekcie: http://old.jozefow.pl/WWW/UE/IWD/internet.html
 
  • Wniosek o płatność nr 16 i 17 na realizację Projektu

"Internet w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego."

W wyniku pozytywnej weryfikacji Wniosków o płatność nr 16 i 17 ( wniosek ostateczny)  w dniu 6 listopada 2013r. Miasto Józefów otrzymało informację o pozytywnej weryfikacji wniosków i przyznaniu refundacji:

- wniosek nr 16 -  w wysokości 44 099,37 złotych,

- wniosek nr `17-w wysokości 45 846,77 złotych.

 

 

  • Okres trwałości projektu

W ramach podpisanej umowy o dofinansowanie Miasto Józefów jest zobowiązane do zachowania  5-cio letniego okresu trwałości projektu tj. od 02 września 2013r. do 02.września 2018r.

W tym celu zostaną zachowane działania takie jak:

- dostarczanie internetu Beneficjentom projektu

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego

- świadczenie usługi help-desk

- świadczenie usługi monitorowania Beneficjentów projektu

W ramach tych działań zawierane są umowy na kolejne lata okresu trwałości projektu:

 

2013r.:

- umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres 36 miesięcy tj. od 01.01.2011r. do 31.12.2013r. z formą Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o.

- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres od 01.12.2012r. do 31.12.2013r.  z firmą Uniqa

- umowa na świadczenie usługi help-desk podpisana na okres od 03.09.2013r. do 31.12.2013r. z P.Pawłem Grzechnikiem

- umowa na świadczenie usługi monitorowania Beneficjentów Projektu podpisana na okres od 03.09.2013r. do 31.12.2013r. z P. Małgorzatą Biczyk-Charłampowicz

 

2014r.

- umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z firmą  Telestrada S.A.

- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na okres 2 lat tj. od 01.01.2013r. do 30.12.2015r.  z firmą Uniqa

- umowa na świadczenie usługi help-desk podpisana na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z P.Pawłem Grzechnikiem

- umowa na świadczenie usługi monitorowania Beneficjentów Projektu podpisana na okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z P. Małgorzatą Biczyk-Charłampowicz

 

2015r.:

- umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z firmą  T-Mobile

- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego obowiązująca w ciągu dwuletniego okresu tj.  od 01.01.2013r. do 30.12.2015r.  z firmą Uniqa

- umowa na świadczenie usługi help-desk podpisana na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z P.Pawłem Grzechnikiem

- umowa na świadczenie usługi monitorowania Beneficjentów Projektu podpisana na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. z P. Małgorzatą Biczyk-Charłampowicz

 

2016r.:

- umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z firmą PHU Radex

- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na  okresu od 01.01.2016r. do 30.12.2016r.  z firmą Inter-Risk

- umowa na świadczenie usługi help-desk i monitorowanie Beneficjentów Projektu podpisana na okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. z P.Pawłem Grzechnikiem

 

2017r.:

- umowa na dostęp do Internetu podpisana na okres od 01.01.2017r. do 03.09.2018r. z firmą Orange Polska S.A.

- polisa na ubezpieczenie sprzętu komputerowego na  okresu od 01.01.2017r. do 03.09.2018r.  z firmą Inter-Risk

- umowa na świadczenie usługi help-desk i monitorowanie Beneficjentów Projektu podpisana na okres od 01.01.2017r. do 03.09.2018r. z P.Pawłem Grzechnikiem              

 

  • Kontrola w okresie trwałości projektu

 

W dniu 16 stycznia 2017r. Miasto Józefów otrzymało od Centrum Projektów Polska Cyfrowa pisemną informację o mającej się odbyć kontroli w okresie trwałości projektu „Internet  w domu szansą rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości i efektywności działań podejmowanych przez Miasto Józefów w zakresie utrzymania trwałości projektu.

Podczas przeprowadzonej w dniach 26-27 stycznia 2017r. kontroli zweryfikowano dokumentację związaną  z realizacją projektu, a także dokonano oględzin sprzętu komputerowego  w miejscu zamieszkania Beneficjentów. Działania te miały na celu dokonanie oględzin stanu realizacji projektu, w celu określenia rzeczywistego zaawansowania rzeczowego w odniesieniu do deklarowanego w umowie o dofinansowanie. 

W dniu 16 lutego 2017r. do Urzędu Miasta Józefowa wpłynęła informacja pokontrolna, która została przyjęta    i podpisana przez Burmistrza Miasta. W protokole Zespół Kontrolujący stwierdził, że  zachowana została  trwałość projektu nr POIG.08.03.00-14-105/09, cele projektu zostały zrealizowane, a wskaźniki rezultatu osiągnięte i utrzymywane w okresie trwałości projektu. Szczegóły przeprowadzonej kontroli zawarto w załączonym protokole.

 

Protokół pokontrolny - pobierz