Pomoc dzieciom i młodzieży

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stowarzyszenie Na Całe Życie
ul. ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów
tel.: 506043484
e-mail: biuro@nacalezycie.org
www: https://nacalezycie.org/
dyrektor: Tomasz Jan Wydra

Stowarzyszenie Na Całe Życie zajmuje się organizowaniem czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym także dla dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych: domów dziecka oraz rodzinnych domów dziecka. Do działań stara się również włączać ludzi starszych, czerpiąc z ich doświadczenia, a zarazem dając im poczucie bycia potrzebnymi.