Pomoc dzieciom i młodzieży

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stowarzyszenia "Przystań Naszych Dzieci"
ul. Ks. Malinowskiego 43E, 05-410 Józefów
tel.: 661 950 145
e-mail: biuro@przystannaszychdzieci.org
www: http://przystannaszychdzieci.org
Stowarzyszenie „Przystań Naszych Dzieci” powstało z inicjatywy Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych. Jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od rodzaju zdiagnozowanego schorzenia. Ambasadorem naszego przedsięwzięcia jest Michał Żebrowski.
Stowarzyszenie realizuje projekty dające osobom niepełnosprawnym możliwość uczestniczenia we wszystkich aktywnościach dostępnych dla osób zdrowych, bez rozdzielania rodzin podczas ich aktywności. Stowarzyszenie pozyskuje środki na zakup sprzętu umożliwiającego: jazdę na nartach, wycieczki rowerowe, przechadzki po górach, a następnie udostępnia go nieodpłatnie swoim podopiecznym.