Seniorzy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
tel.: 0-605 828 377 (Adam Godlewski - prezes)
e-mail: utwjozefow@wp.pl

Aktywizacja seniorów, a także wykorzystanie potencjału osób starszych. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Miasta oraz kreowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.

PROGRAM WYKŁADÓW NA UNIWERSYTECIE  TRZECIEGO WIEKU W JÓZEFOWIE

w Semestrze Jesiennym- Roku Akademickiego 2016/2017

Adres: Strona internetowa Urzędu Miasta Józefowa:

www.józefów.pl>>>>>Nasze Miasto/Instytucje/Seniorzy

 

Program wykładów UTW w m-cu czerwcu 2017

Sala widowiskowa MOK,  ul. Wyszyńskiego 1, godz. 18.00

1.     07.06    Jak żyć szczęśliwie?- epikurejczycy i stoicy- Beata i Daniel Artymowscy

2.     14.06    Czy i kiedy zostaniemy sami na świecie?- Dorota Sumińska

3.     21.06    Twarze depresji-Anna Morawska

4.     28.06    Zakończenie roku akademickiego-Krystyna Kot

godz. 15.00 wyjazd do Nadleśnictwa Celestynów

 

AKTUALNOŚCI

 

  • Komunikat Zarządu UTW Józefów

Zapraszamy członków i sympatyków Stowarzyszenia UTW Józefów na inaugurację Roku Akademickiego 2017/2018.

Inauguracja odbędzie się w dniu 04.10.2017 o godzinie 18.00, w Sali Widowiskowej MOK w Józefowie, przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1.

Po części oficjalnej, wykład inauguracyjny wygłosi Pan dr Janusz Osica-historyk i medioznawca.

Zapraszamy-Zarząd UTW

 

W dniu 10 maja 2017 roku w Sali widowiskowej MOK w Józefowie odbyła się szósta premiera widowiska, przygotowanego przez Zofię Werner z zespołem teatralnym UTW Józefów „Impuls”, oraz grupę taneczną „Rytmomania” pod kierunkiem Barbary Siemińskiej.

 

Przedstawienie było zatytułowane „TELEMELE” i w czterech odsłonach pokazało, jaką rolę spełnia telewizja, szczególnie seriale, programy rozrywkowe, spotkania z niezwykłymi postaciami, w życiu zwykłych ludzi.

Na scenie pojawili się bohaterowie serialu „M jak miłość”, „Wspaniałego stulecia”, show „Mam talent”. Swoje poglądy na temat relacji między człowiekiem, a światem wyraził ks. prof. Tischner.

Aktorów, znakomicie dobranych do poszczególnych ról, publiczność nagradzała gromkimi brawami. Kwestie przez nich wygłaszane wzbudzały salwy śmiechu, jak na humoreskę przystało.

Zespól taneczny zachwycał brawurowo wykonanymi tańcami góralskimi oraz orientalnymi.

Swoje umiejętności zademonstrowały uczestniczki show „Mam talent”, w którym nie zabrakło elementów integracyjnych, jak zresztą w całym spektaklu.

Wystąpiła „studentka” UTW Małgosia, mieszkanka Józefowa Ewelina, licealistka Natalia (obie znakomite wokalistki), oraz uczeń II klasy szkoły podstawowej Wiktor w roli Mateuszka w „M jak miłość”.

Wielką atrakcją przedstawienia były zastosowane efekty multimedialne  oraz strona techniczna , za którą profesjonalnie odpowiadał Daniel Kloch (MOK).

Uznanie i podziękowania należy złożyć Zofii Werner, która włożyła wiele pracy w przygotowanie widowiska (scenariusz, reżyseria, organizowanie prób, czuwanie nad przygotowaniem kostiumów) Barbarze Siemińskiej za choreografię i pracę z tancerkami, oraz wszystkim wykonawcom. Była to ciężka praca, ale było warto, gdyż spektakl odniósł wielki sukces.

Śmiało można powiedzieć, że nasza grupa teatralno-taneczna rozsławia UTW Józefów i miasto Józefów

Duży wybór zdjęć ze spektaklu zamieszczonych jest na stronie UM Józefów.

Link1:http://jozefow.pl/page/817,wydarzenia-w-miescie.html?id=220

Link2: http://www.jozefow.pl/page/817,wydarzenia-w-miescie.html?id=219

 

PS. Twórcy i wykonawcy nie zdradzają, ale wiemy już, że szykują nowy spektakl.

 

OBSERWATOR

 

Projekt Dom Seniora    

Stowarzyszenie UTW w Józefowie zgłosiło swój udział w ogłoszonym przez Miasto Józefów konkursie na nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu „Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora”.

W wyniku konkursu Lider Projektu-Miasto Józefów wybrało ofertę UTW w Józefowie.           21.04.2017 r. podpisaliśmy umowę partnerską, dotyczącą zasad partnerstwa przy realizacji projektu pn. „Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem głównym projektu jest utworzenie przestrzeni dla rozwoju aktywizacji i integracji seniorów poprzez adaptację zabytkowego budynku oraz terenu przylegającego na potrzeby Domu Seniora na obszarze rewitalizacyjnym w Józefowie. Zakłada się, że projekt będzie zrealizowany do końca 2019 roku.

 Zadaniem UTW czyli Partnera będzie wsparcie, doradztwo, zarówno na etapie przygotowania i rozstrzygania postępowań przetargowych, jak również związanych z realizacją  projektu a następnie  będziemy brali udział w przygotowaniu i wdrożeniu programu zajęć związanych  z funkcjonowaniem Domu Seniora, a także w prowadzeniu działań promujących projekt.

Liczymy na udział członków UTW w realizacji poszczególnych etapów  Projektu. Będziemy zwracać się do Koleżanek i Kolegów o pomoc przy realizacji poszczególnych etapów Projektu.

Zarząd UTW

 

Do słuchaczy wykładów UTW Józefów

W dniu 8.02.2017 r. w miejsce wykładu pt. Neapol-miasto w cieniu Wezuwiusza, odbędzie się wykład pt. Kazimierz Przerwa-Tetmajer-ikona dekdencji. Zmiana spowodowana jest chorobą wykładowcy. Przepraszamy za zmianę.

Zarząd UTW Józefów

 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…

21 grudnia 2016 roku w sali widowiskowej MOK w Józefowie odbył się niezwykły wykład. W programie wykładów  UTW jako tytuł podano: WIGILIA. Do tematu nawiązywała już sama scenografia. Na scenie pięknie prezentowała się kolorowa choinka, maleńka szopka i napis „Wesołych Świąt”. 

 

Po powitaniu przez Prezesa UTW gości - przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta Józefowa, oraz kolegów i koleżanek „studentów UTW”,  rektor UTW Adam Godlewski odczytał list od burmistrza dla słuchaczy Uniwersytetu. Burmistrz Stanisław Kruszewski dziękował w nim dojrzałym mieszkańcom Józefowa za dużą aktywność i zaangażowanie w       działania na rzecz całej społeczności lokalnej. Podkreślał także, że słuchacze UTW mogą być wzorem dla wszystkich pokoleń. 

 

Następnie scenę objęła w posiadanie młodzież z Gimnazjum  Nr 1 w Józefowie, pod przewodnictwem Pani Joanny      Ławnik - polonistki oraz Pana Łukasza Lusawy - nauczyciela muzyki. Na program złożyły się teksty przedstawiające     dzieje Chrystusa tuż po narodzinach i pięknie odśpiewane kolędy. Interpretacja wygłaszanych fragmentów  Ewangelii i     prozy odnoszącej się  do wydarzeń Bożego Narodzenia świadczyła o starannym przygotowaniu i  profesjonalizmie tych        młodych ludzi.

 

Naprawdę, ogromne wzruszenie i uznanie wzbudził szacunek wobec seniorów, u których gościli, wyrażający się poprzez galowe stroje, bezbłędne opanowanie tekstu, swobodne poruszanie się po scenie, różnorodność talentów: utwory     muzyczne wykonywane były na skrzypcach i saksofonie, w programie znalazł się nawet popis baletu. Nic dziwnego,          że na koniec wszyscy włączyli się do wspólnego kolędowania.

Po podziękowaniach, prezentacji artystów i życzeniach złożonych przez Pana Prezesa, gospodyni uroczystości,         koleżanka Krystyna Kot zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek, połączony z dzieleniem się opłatkiem. Była to        rzeczywiście wspaniała, łącząca pokolenia inicjatywa, która wszystkich wprowadziła w radosny serdeczny nastrój świąt Bożego Narodzenia.

Bożena Michałowska

  • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w UTW Józefów

W dniu 05.10.2016 r. w sali kinowo-widowiskowej MOK rozpoczęliśmy zajęcia w  dwunastym roku działalności Stowarzyszenia UTW Józefów. W inauguracji uczestniczyli goście z Urzędu i Rady Miasta Józefowa, m.in. Przewodniczący Rady Miasta –Pan Cezary Łukaszewski,  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta -  Pani Marianna Jakubowska,  Wiceburmistrz – Pan Marek  Banaszek, Dyrektor Gimnazjum nr 1 imienia Łączniczek Armii Krajowej – Pani Lidia Krupa, Red. Naczelna Józefów nad Świdrem-Pani Wanda Zagawa, Kierownik MOPS w Józefowie – Pani Beata Piętka, „studenci” - członkowie Stowarzyszenia, grupa  „mieszkańców obserwatorów” (kandydatów do wstąpienia do UTW) i inni. Rozpoczęliśmy tradycyjnie  wysłuchaniem hymnu  studenckiego  „Gaudeamus igitur”.

Po powitaniu gości i  członków Prezes Stowarzyszenia przedstawił  pokrótce program  wykładów w semestrze zimowym oraz inne zamierzenia na rok akademicki 2016/2017, m.in. zajęcia wyjazdowe, działalność w sekcjach, współpraca z organizacjami, placówkami oświatowymi i władzami Miasta Józefowa  i inne. Wykład inauguracyjny pt. NATO, Polska, Rosja  (nie trzeba dodawać, jak bardzo aktualny jest to temat), wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa- Zorbas,  nasz  wielokrotny i bardzo serdecznie przyjmowany wykładowca.    Przy tej okazji zapraszamy na  wykłady (wstęp wolny), w środy o godz. 18,00  w sali kinowo-widowiskowej MOK, przy ulicy Wyszyńskiego 1.  Program wykładów zamieszczany jest w naszym wydawnictwie JnŚ , na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Kończąc, życzymy naszym członkom i sympatykom satysfakcji z uczestniczenia w życiu „studenckim”, oraz korzyści z poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

 

 Zarząd  Stowarzyszenia UTW Józefów

 

  • Wizyta w Sejmie RP w dniu 16.02.2016 r.

Na zaproszenie Pani Poseł Kingi Gajewskiej, które UTW Józefów otrzymał wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi, 30-osobowa grupa słuchaczy UTW Józefów zwiedziła gmach Sejmu RP  i  spotkała się z Panią Poseł.

Przewodniczka Wszechnicy Sejmowej oraz Pani Poseł w sympatyczny sposób przedstawiły nam historyczną i współczesną funkcję Sali Posiedzeń Sejmu, Sali Kolumnowej i sal dedykowanym Wielkim Marszałkom Sejmu.

Po zwiedzaniu wywiązała się merytoryczna dyskusja . Tematy, które poruszaliśmy, Pani Poseł oceniła jako ważne wskazówki dla Jej dalszej pracy w Parlamencie.

Na zakończenie naszej wizyty zaprosiliśmy Panią Poseł Kingę Gajewską do odwiedzenia nas w Józefowie. Zaproszenie zostało przyjęte. Termin wizyty zostanie ustalony oddzielnie.

T. Uzarska

  • Wykłady w Zamku Królewskim

Dzięki owocnej współpracy  z UTW Wawer oraz  życzliwości Pani Prezes Teresy Bojanowicz, członkowie naszego UTW uzyskali możliwość uczestniczenia w wykładach, organizowanych w Zamku Królewskim (Pałac Pod Blachą).

Wykłady odbywały się w dwóch grupach tematycznych: Świat islamu oraz Poczet królów polskich. 

  • Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (1.10.2015)

1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w Sali Posiedzeń Sejmu RP odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). Józefowski UTW reprezentowała Teresa Uzarska wiceprezes Zarządu.

  • Obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie (13.10.2015)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie powstał w 2005 r. i zrzesza 211 członków, mieszkańców Józefowa i okolic. W tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Od poczatku kierował nim Antoni Gudaj.13 czerwca 2015 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził swoje 10-lecie. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i przeczytania listu gratulacyjnego od władz miasta: 

GALERIA i LIST