Seniorzy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
tel.: 0-605 828 377 (Adam Godlewski - prezes)
e-mail: utwjozefow@wp.pl

Aktywizacja seniorów, a także wykorzystanie potencjału osób starszych. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Miasta oraz kreowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.

PROGRAM WYKŁADÓW

 

www.józefów.pl>>>Nasze Miasto/Organizacje/Seniorzy

PROGRAM WYKŁADÓW

NA UNIWERSYTECIE  TRZECIEGO WIEKU W JÓZEFOWIE

w Semestrze Jesiennym- Roku Akademickiego 2016/2017

                               Adres: Strona internetowa Urzędu Miasta Józefowa:

www.józefów.pl>>>>>Nasze Miasto/Instytucje/Seniorzy

Lp.

Data

Dzień tygodnia

godzina

Miejsce wykładu

Tytuł wykładu

Wykładowca

 

1

2

3

4

5

6

PAŹDZIERNIK 2016

1.

05.10.2016

Środa godz.18.00

Sala widowiskowa

MOK Józefów

ul. Kardynała

Wyszyńskiego1

1.Rozpoczęcie roku akademickiego

2. NATO, Polska, Rosja

1. Zarząd UTW

 

2. Dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

2.

12.10.2016

j.w.

j.w.

W-wski zamach na Hitlera            w 1939 r. - co by było, gdyby się udał?

Mgr Maciej Erdman

członek UTW Józefów

3.

19.10.2016

j.w.

j.w.

Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa i stawów –sposoby leczenia i dobór ćwiczeń

Zbigniew Bartosiewicz-fizjoterapeuta

4.

26.10.2016

j.w

j.w.

Męskie LUTS czyli męskie problemy urologiczne

Prof. dr hab. med.

Jacek Ogrodnik

LISTOPAD 2016

5.

02.11.2016

j.w.

j.w.

W żółtych płomieniach liści-

Agnieszka Osiecka

Igor Pogorzelski-

wykładowca akademicki,  reżyser dźwięku

6.

09.11.2016

j.w.

j.w.

Choroba wieńcowa

Dr Emilia Zaborowska-kardiolog

7.

16.11.2016

j.w.

j.w.

Canaletto - mistrz miejskiego pejzażu

Mgr  Daniel Artymowski-kustosz Zamku Królewskiego

 

8.

23.11.2016

j.w.

j.w.

Polityka historyczna-jaka jest a jaka być powinna?

Dr Janusz Osica-historyk, medioznawca

9.

30.11.2016

j.w.

j.w.

Fiordy Norwegii-śladami Wikingów

Julita Ines Lichodziejewska

 

 

AKTUALNOŚCI

  • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w UTW Józefów

W dniu 05.10.2016 r. w sali kinowo-widowiskowej MOK rozpoczęliśmy zajęcia w  dwunastym roku działalności Stowarzyszenia UTW Józefów.                       W inauguracji uczestniczyli goście z Urzędu i Rady Miasta Józefowa, m.in. Przewodniczący Rady Miasta –Pan Cezary Łukaszewski,  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta -  Pani Marianna Jakubowska,  Wiceburmistrz – Pan Marek  Banaszek, Dyrektor Gimnazjum nr 1 imienia Łączniczek Armii Krajowej – Pani Lidia Krupa, Red. Naczelna Józefów nad Świdrem-Pani Wanda Zagawa, Kierownik MOPS w Józefowie – Pani Beata Piętka, „studenci” - członkowie Stowarzyszenia, grupa  „mieszkańców obserwatorów” (kandydatów do wstąpienia do UTW) i inni. Rozpoczęliśmy tradycyjnie  wysłuchaniem hymnu  studenckiego  „Gaudeamus igitur”.

Po powitaniu gości i  członków Prezes Stowarzyszenia przedstawił  pokrótce program  wykładów w semestrze zimowym oraz inne zamierzenia na rok akademicki 2016/2017, m.in. zajęcia wyjazdowe, działalność w sekcjach, współpraca z organizacjami, placówkami oświatowymi i władzami Miasta Józefowa  i inne. Wykład inauguracyjny pt. NATO, Polska, Rosja  (nie trzeba dodawać, jak bardzo aktualny jest to temat), wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa- Zorbas,  nasz  wielokrotny i bardzo serdecznie przyjmowany wykładowca.    Przy tej okazji zapraszamy na  wykłady (wstęp wolny), w środy o godz. 18,00  w sali kinowo-widowiskowej MOK, przy ulicy Wyszyńskiego 1.  Program wykładów zamieszczany jest w naszym wydawnictwie JnŚ , na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Kończąc, życzymy naszym członkom i sympatykom satysfakcji z uczestniczenia w życiu „studenckim”, oraz korzyści z poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

 

 Zarząd  Stowarzyszenia UTW Józefów

 

  • Wizyta w Sejmie RP w dniu 16.02.2016 r.

Na zaproszenie Pani Poseł Kingi Gajewskiej, które UTW Józefów otrzymał wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi, 30-osobowa grupa słuchaczy UTW Józefów zwiedziła gmach Sejmu RP  i  spotkała się z Panią Poseł.

Przewodniczka Wszechnicy Sejmowej oraz Pani Poseł w sympatyczny sposób przedstawiły nam historyczną i współczesną funkcję Sali Posiedzeń Sejmu, Sali Kolumnowej i sal dedykowanym Wielkim Marszałkom Sejmu.

Po zwiedzaniu wywiązała się merytoryczna dyskusja . Tematy, które poruszaliśmy, Pani Poseł oceniła jako ważne wskazówki dla Jej dalszej pracy w Parlamencie.

Na zakończenie naszej wizyty zaprosiliśmy Panią Poseł Kingę Gajewską do odwiedzenia nas w Józefowie. Zaproszenie zostało przyjęte. Termin wizyty zostanie ustalony oddzielnie.

T. Uzarska

  • Wykłady w Zamku Królewskim

Dzięki owocnej współpracy  z UTW Wawer oraz  życzliwości Pani Prezes Teresy Bojanowicz, członkowie naszego UTW uzyskali możliwość uczestniczenia w wykładach, organizowanych w Zamku Królewskim (Pałac Pod Blachą).

Wykłady odbywały się w dwóch grupach tematycznych: Świat islamu oraz Poczet królów polskich. 

  • Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (1.10.2015)

1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w Sali Posiedzeń Sejmu RP odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). Józefowski UTW reprezentowała Teresa Uzarska wiceprezes Zarządu.

  • Obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie (13.10.2015)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie powstał w 2005 r. i zrzesza 211 członków, mieszkańców Józefowa i okolic. W tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Od poczatku kierował nim Antoni Gudaj.13 czerwca 2015 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził swoje 10-lecie. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i przeczytania listu gratulacyjnego od władz miasta: 

GALERIA i LIST