Seniorzy

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie
ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
tel.: 0-605 828 377 (Adam Godlewski - prezes)
e-mail: utwjozefow@wp.pl

Aktywizacja seniorów, a także wykorzystanie potencjału osób starszych. Uczestnictwo w życiu kulturalnym Miasta oraz kreowanie wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.

PROGRAM WYKŁADÓW NA UNIWERSYTECIE  TRZECIEGO WIEKU W JÓZEFOWIE

w Semestrze Jesiennym- Roku Akademickiego 2016/2017

Adres: Strona internetowa Urzędu Miasta Józefowa:

www.józefów.pl>>>>>Nasze Miasto/Instytucje/Seniorzy

 

Kwiecień 2017

Plan wykładów UTW w m-cu kwietniu 2017 r  ( środy, godzina 18,00 MOK)

  • 12.04. Wojciech Młynarski-czyli róbmy swoje - mgr Igor Pogorzelski
  • 19.04. Indonezja-rajskie wyspy - mgr Sławomir Kosyl
  • 26.04. Mein Kampf  - prof. dr hab. Cezary Król

 

AKTUALNOŚCI

UWAGA!

 

Do słuchaczy wykładów UTW Józefów

W dniu 8.02.2017 r. w miejsce wykładu pt. Neapol-miasto w cieniu Wezuwiusza, odbędzie się wykład pt. Kazimierz Przerwa-Tetmajer-ikona dekdencji. Zmiana spowodowana jest chorobą wykładowcy. Przepraszamy za zmianę.

Zarząd UTW Józefów

 

PROGRAM WYKŁADÓW

 

 

  • 21 grudnia 2016 roku - WIGILIA

 

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy…

21 grudnia 2016 roku w sali widowiskowej MOK w Józefowie odbył się niezwykły wykład. W programie wykładów  UTW jako tytuł podano: WIGILIA. Do tematu nawiązywała już sama scenografia. Na scenie pięknie prezentowała się kolorowa choinka, maleńka szopka i napis „Wesołych Świąt”. 

 

Po powitaniu przez Prezesa UTW gości - przedstawicieli Urzędu i Rady Miasta Józefowa, oraz kolegów i koleżanek „studentów UTW”,  rektor UTW Adam Godlewski odczytał list od burmistrza dla słuchaczy Uniwersytetu. Burmistrz Stanisław Kruszewski dziękował w nim dojrzałym mieszkańcom Józefowa za dużą aktywność i zaangażowanie w       działania na rzecz całej społeczności lokalnej. Podkreślał także, że słuchacze UTW mogą być wzorem dla wszystkich pokoleń. 

 

Następnie scenę objęła w posiadanie młodzież z Gimnazjum  Nr 1 w Józefowie, pod przewodnictwem Pani Joanny      Ławnik - polonistki oraz Pana Łukasza Lusawy - nauczyciela muzyki. Na program złożyły się teksty przedstawiające     dzieje Chrystusa tuż po narodzinach i pięknie odśpiewane kolędy. Interpretacja wygłaszanych fragmentów  Ewangelii i     prozy odnoszącej się  do wydarzeń Bożego Narodzenia świadczyła o starannym przygotowaniu i  profesjonalizmie tych        młodych ludzi.

 

Naprawdę, ogromne wzruszenie i uznanie wzbudził szacunek wobec seniorów, u których gościli, wyrażający się poprzez galowe stroje, bezbłędne opanowanie tekstu, swobodne poruszanie się po scenie, różnorodność talentów: utwory     muzyczne wykonywane były na skrzypcach i saksofonie, w programie znalazł się nawet popis baletu. Nic dziwnego,          że na koniec wszyscy włączyli się do wspólnego kolędowania.

Po podziękowaniach, prezentacji artystów i życzeniach złożonych przez Pana Prezesa, gospodyni uroczystości,         koleżanka Krystyna Kot zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek, połączony z dzieleniem się opłatkiem. Była to        rzeczywiście wspaniała, łącząca pokolenia inicjatywa, która wszystkich wprowadziła w radosny serdeczny nastrój świąt Bożego Narodzenia.

Bożena Michałowska

  • Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 w UTW Józefów

W dniu 05.10.2016 r. w sali kinowo-widowiskowej MOK rozpoczęliśmy zajęcia w  dwunastym roku działalności Stowarzyszenia UTW Józefów. W inauguracji uczestniczyli goście z Urzędu i Rady Miasta Józefowa, m.in. Przewodniczący Rady Miasta –Pan Cezary Łukaszewski,  Wiceprzewodnicząca Rady Miasta -  Pani Marianna Jakubowska,  Wiceburmistrz – Pan Marek  Banaszek, Dyrektor Gimnazjum nr 1 imienia Łączniczek Armii Krajowej – Pani Lidia Krupa, Red. Naczelna Józefów nad Świdrem-Pani Wanda Zagawa, Kierownik MOPS w Józefowie – Pani Beata Piętka, „studenci” - członkowie Stowarzyszenia, grupa  „mieszkańców obserwatorów” (kandydatów do wstąpienia do UTW) i inni. Rozpoczęliśmy tradycyjnie  wysłuchaniem hymnu  studenckiego  „Gaudeamus igitur”.

Po powitaniu gości i  członków Prezes Stowarzyszenia przedstawił  pokrótce program  wykładów w semestrze zimowym oraz inne zamierzenia na rok akademicki 2016/2017, m.in. zajęcia wyjazdowe, działalność w sekcjach, współpraca z organizacjami, placówkami oświatowymi i władzami Miasta Józefowa  i inne. Wykład inauguracyjny pt. NATO, Polska, Rosja  (nie trzeba dodawać, jak bardzo aktualny jest to temat), wygłosił dr Grzegorz Kostrzewa- Zorbas,  nasz  wielokrotny i bardzo serdecznie przyjmowany wykładowca.    Przy tej okazji zapraszamy na  wykłady (wstęp wolny), w środy o godz. 18,00  w sali kinowo-widowiskowej MOK, przy ulicy Wyszyńskiego 1.  Program wykładów zamieszczany jest w naszym wydawnictwie JnŚ , na tablicach informacyjnych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Kończąc, życzymy naszym członkom i sympatykom satysfakcji z uczestniczenia w życiu „studenckim”, oraz korzyści z poszerzania wiedzy w różnych dziedzinach życia.

 

 Zarząd  Stowarzyszenia UTW Józefów

 

  • Wizyta w Sejmie RP w dniu 16.02.2016 r.

Na zaproszenie Pani Poseł Kingi Gajewskiej, które UTW Józefów otrzymał wraz z życzeniami świąteczno-noworocznymi, 30-osobowa grupa słuchaczy UTW Józefów zwiedziła gmach Sejmu RP  i  spotkała się z Panią Poseł.

Przewodniczka Wszechnicy Sejmowej oraz Pani Poseł w sympatyczny sposób przedstawiły nam historyczną i współczesną funkcję Sali Posiedzeń Sejmu, Sali Kolumnowej i sal dedykowanym Wielkim Marszałkom Sejmu.

Po zwiedzaniu wywiązała się merytoryczna dyskusja . Tematy, które poruszaliśmy, Pani Poseł oceniła jako ważne wskazówki dla Jej dalszej pracy w Parlamencie.

Na zakończenie naszej wizyty zaprosiliśmy Panią Poseł Kingę Gajewską do odwiedzenia nas w Józefowie. Zaproszenie zostało przyjęte. Termin wizyty zostanie ustalony oddzielnie.

T. Uzarska

  • Wykłady w Zamku Królewskim

Dzięki owocnej współpracy  z UTW Wawer oraz  życzliwości Pani Prezes Teresy Bojanowicz, członkowie naszego UTW uzyskali możliwość uczestniczenia w wykładach, organizowanych w Zamku Królewskim (Pałac Pod Blachą).

Wykłady odbywały się w dwóch grupach tematycznych: Świat islamu oraz Poczet królów polskich. 

  • Pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (1.10.2015)

1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w Sali Posiedzeń Sejmu RP odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS). Józefowski UTW reprezentowała Teresa Uzarska wiceprezes Zarządu.

  • Obchody 10-lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Józefowie (13.10.2015)

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie powstał w 2005 r. i zrzesza 211 członków, mieszkańców Józefowa i okolic. W tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Od poczatku kierował nim Antoni Gudaj.13 czerwca 2015 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku obchodził swoje 10-lecie. 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć i przeczytania listu gratulacyjnego od władz miasta: 

GALERIA i LIST