Odpady zielone

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Odpady zielone
(własny czarny worek o pojemności maksymalnej 120 l)

wywóz według harmonogramu, lub samodzielny transport do PSZOK

WRZUCAMY
niewielkie gałęzie;
liście, igliwie, pozostałości roślinne.

NIE WRZUCAMY
grubych pni i konarów, karp (mieszkaniec zobowiązany jest we własnym zakresie zlecić wywóz firmie zajmującej się wycinką i pielęgnacją drzew);
popiołu (trafia na bieżąco do odpadów zmieszanych).

* gałęzie i konary do 1 metra są przyjmowane przez PSZOK