Aktualności w skrócie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Zawiadomienie o elektronicznej formie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiosennej (nr dz. 51/2 obr. 64)
23 października 2020

Burmistrz Miasta Józefowa zawiadamia, że przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wiosennej (nr dz. 51/2 obr. 64) odbędzie się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w terminie 29 października 2020 o godz. 13:30

 

W dniu przetargu zweryfikowanym uczestnikom wysłany zostanie link - zaproszenie do udziału w przetargu. W przypadku gdy osoba zamierzająca przystąpić do przetargu nie dysponuje narzędziami technicznymi pozwalającymi na udział przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winna skontaktować się z organizatorem przetargu do 28.10.2020 pod nr telefonu 22 779 00 44 .

Szczegółowe informacje udzielane są pod powyższym numerem telefonu praz poprze mail: um.rgign@jozefow.pl

Link do ogłoszenia o przetargu: http://jozefow.pl/page/868,sprzedaz-dzialek.html?id=162

Pliki do pobrania: