Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XXXIX
data: 13 września 2017
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (68.84 KB)
Nagranie audio z sesji:  Załącznik (13456.13 KB)

                                                                                          Józefów,  13 września 2017 r.                             

                                                          

                                                           

             

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 27 ust.2  Uchwały Nr 150/V/08 Rady Miasta Józefowa  z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie Statutu Miasta Józefowa 

 (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2008 r. Nr 145, poz. 5100) ,

                              zwołuję XXXIX sesję Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).

Sesja  odbędzie się  15 września 2017 roku (piątek) o godzinie  14.00

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

 

Porządek obrad:

 

 

1.      Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

12.  Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

          

 

Józefów,  13 września 2017 r.                             

                                                          

                                                           

             

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie§ 27 ust.2  Uchwały Nr 150/V/08 Rady Miasta Józefowa        z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie Statutu Miasta Józefowa 

 (Dz. Urz. Woj. Maz.  z 2008 r. Nr 145, poz. 5100) ,

                              zwołuję XXXIX sesję Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).

Sesja  odbędzie się  15 września 2017 roku (piątek) o godzinie  14.00

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

 

Porządek obrad:

 

 

1.      Otwarcie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).

2.      Przyjęcie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji.

4.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

5.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

6.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

7.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

8.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

9.      Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Miasta Józefowa”.

12.  Zakończenie obrad XXXIX sesji Rady Miasta Józefowa.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

 

              Cezary Łukaszewski

 

 

 

   Cezary Łukaszewski