Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja X
data: 10 kwietnia 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (53.52 KB)
Józefów, 10 kwietnia 2019 r.
Uprzejmie zawiadamiam, że na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Miasta Józefowa, zwołuję
X sesję Rady Miasta Józefowa (sesja nadzwyczajna).
Sesja odbędzie się 11 kwietnia 2019 r. o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Rady Miasta
przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku
szkolnego uczniom klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie
oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Romualda Traugutta w Józefowie.
4. Zakończenie obrad X sesji Rady Miasta Józefowa.
 
Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski
Sesja XI
data: 16 kwietnia 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (134.02 KB)

Józefów, 16 kwietnia 2019 r.                        

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XI sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.00

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad IX i X sesji.
  4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
  5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
  6. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej w zakresie planu i realizacji wykupu gruntów w 2018 r.
  7. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
  8. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad XI sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski