Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja VI
data: 16 stycznia 2019
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (137.82 KB)

                        Józefów, 16 stycznia 2019 r.                        

                                                                                                                                  

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję VI sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 24 stycznia (czwartek) o godzinie  14.30

w sali sesyjnej Rady Miasta przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji.
 4. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 26/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 04 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026.
 6. Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
 7. Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Józefowie.
 8. Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu grantowego w ramach konkursu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Gmin Polskich.
 9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy „Bitwy Warszawskiej 1920 r.” w Józefowie.
 10. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 11. Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Józefowa na 2019.
 12. Plany pracy komisji Rady Miasta Józefowa na rok 2019.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.
 14. Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad VI sesji Rady Miasta Józefowa.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski