Sesje

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Kadencja:
Wybierz miesiąc publikacji:
Sesja XXVII
data: 17 września 2020
Plik z porządkiem obrad:  Załącznik (384.83 KB)

Józefów, 17 września 2020 roku

 

 

Uprzejmie zawiadamiam, że zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Józefowa.

Sesja odbędzie się 25 września 2020 r. o godzinie 14:30 w sali sesyjnej Rady Miasta

przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 (budynek B).

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji.

4.       Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

5.       Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 147/VIII/2019 Rady Miasta Józefowa z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027.

6.       Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Miasta Józefowa.

7.       Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

8.       Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Józefowa.

9.       Informacja Burmistrza Miasta Józefowa o podejmowaniu działań w ostatnim okresie.

10.    Wolne wnioski.

11.    Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Miasta Józefowa.

 

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa

Mariusz Batorski