Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Ewidencji Ludności
Pracownicy: znajdź pracownika

Kierownik Referatu
Marzena Szczęśniak
tel.: 22 779 00 46
pokój: 8, bud. A
Zakres działań:

Do zadań Referatu Ewidencji Ludności należą sprawy związane z ewidencją ludności i wydawaniem dowodów stwierdzających tożsamość, a w szczególności:

 1. prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności;

 2. prowadzenie postępowań i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;

 3. sporządzanie wydruków dla potrzeb poboru;

 4. sporządzanie wydruków dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu dla potrzeb oświaty;

 5. prowadzenie rejestru wyborców oraz aktualizacja tego rejestru;

 6. prowadzenie spraw i przygotowywanie niezbędnych materiałów do przeprowadzania wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów;

 7. współdziałanie z Rządowym Centrum Informatycznym, Centralnym Biurem Adresowym i Wojskowymi Komendami Uzupełnień;

 8. współdziałanie w realizacji zadań związanych ze spisami;

 9. udzielanie informacji o danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 10. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

 11. przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane;

 12. prowadzenie spraw dotyczących zbiórek publicznych i zgromadzeń;

 13. przyjmowanie obwieszczeń;

 14. wykonywanie zadań wynikających z ustawy o repatriacji w zakresie kompetencji organów gminy.