Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Referat Informatyki
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Referatu Informatyki należą sprawy związane z rozwojem, wdrażaniem i eksploatacją systemów informatycznych, a w szczególności:

 1. nadzorowanie poprawnego funkcjonowania systemu sieciowego oraz poszczególnych systemów użytkowych, w tym tworzenie kopii zabezpieczających bazy informacyjne oraz modyfikowanie haseł dostępu do zasobów sieciowych - profile użytkowników;

 2. nadzór techniczny nad dostępem do internetu oraz obsługa operatorska skrzynek e-mail;

 3. wykonywanie we własnym zakresie oprogramowania edycyjnego dla uzyskiwania wydruków i innych wydawnictw zgodnie z bieżącymi potrzebami referatów lub Burmistrza na bazie eksploatowanych systemów informatycznych;

 4. opracowywanie własnych systemów informatycznych na potrzeby użytkowe referatów Urzędu umożliwiające usprawnienie, ich pracę i obsługę obywateli;

 5. wnioskowanie o celowości automatyzacji prac biurowych;

 6. analizowanie propozycji i ofert dotyczących zakupu sprzętu informatycznego, systemów informatycznych i ewentualnych wdrożeń, opiniowanie ich oraz przedkładanie wiążących wniosków;

 7. przejmowanie zakupionych lub otrzymanych systemów informatycznych (oprogramowanie i dokumentacja systemowa);

 8. instalowanie systemów informatycznych na sprzęcie informatycznym zainstalowanym w Urzędzie oraz wdrażanie wspólnie z pracownikami referatów;

 9. uaktualnianie instalacji systemów użytkowych, otrzymywanych od producentów oprogramowania na serwerze lub stanowiskach użytkowych;

 10. dbanie o racjonalne użytkowanie sprzętu informatycznego;

 11. systematyczne wykonywanie okresowej konserwacji, drobnych napraw oraz konfigurowanie zestawów komputerowych;

 12. organizowanie napraw w jednostkach serwisowych w przypadku awarii wymagających sprzętu specjalistycznego;

 13. szkolenie pracowników Urzędu w zakresie posługiwania się sprzętem informatycznym;

 14. współdziałanie z jednostkami informatycznymi administracji rządowej w zakresie unifikacji i standaryzacji rozwiązań informatycznych;

 15. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie niezbędnych instrukcji w tym zakresie;

 16. wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji;

 17. obsługa techniczna strony internetowej.