Zakres działań referatów

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Radca Prawny
Pracownicy: znajdź pracownika

Zakres działań:

Do zadań Radcy Prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Rady, Komisji oraz Urzędu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych, a w szczególności:

 1. udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 2. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym;
 3. nadzór prawny nad egzekucją należności;
 4. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym i administracyjnym;
 5. uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 6. wydawanie opinii pisemnych w sprawach:
  1. projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza,
  2. decyzji z zakresu administracji publicznej wydawanych przez Burmistrza w indywidualnych sprawach,
  3. skomplikowanych,
  4. zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu znacznej wartości,
  5. rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,
  6. odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,
  7. spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,
  8. zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,
  9. zawarcia ugody w sprawach majątkowych,
  10. umorzenia wierzytelności.
 7. parafowanie projektów uchwał Rady oraz umów;
 8. uczestnictwo w sesjach Rady i w razie potrzeby w posiedzeniach Komisji;
 9. zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.