Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
12 lutego 2019
Ogłoszenie o naborze partnera do projektu

Ogłoszenie o konkursie na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (PO WER) w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18 pn. Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń.

Pliki do pobrania: