Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
23 grudnia 2018
Nabór członków komisji konkursowych - wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Zapraszamy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku.

Szczegóły naboru na człoków komisji