Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
5 grudnia 2018
Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Burmistrz Miasta Józefowa ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie:
 
- upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Józefowa, w tym organizowanie imprez sportowych i sportowo - rekreacyjnych w 2019 r.;
- zapewnienia opieki nad dziećmi i młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem z rodzin ubogich, niezaradnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu miasta Józefowa, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym z terenu miasta Józefowa, działalności na rzecz ratownictwa i ochrony ludności;
- upowszechniania tradycji, historii, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w różnych dziedzinach i formach artystycznych na terenie Miasta Józefowa, działalności na rzecz ludzi chorych, samotnych, starszych oraz niepełnosprawnych, świadczonej w domach tych osób z terenu miasta Józefowa.
 
Szczegóły w załącznikach.
Pliki do pobrania: