Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
11 października 2018
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Miasta Józefowa z organizacjami pozarządowymi (...)

Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta Józefowa z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.

Pliki do pobrania: