Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
11 czerwca 2018
Obwieszczenie burmistrza miasta Józefowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.
Pliki do pobrania: