Komunikaty i ogłoszenia

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
21 czerwca 2018
Obwieszczenie burmistrza miasta Józefowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Obweiszczenia, projekty uchwał i uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://jozefow.bip.eur.pl/public/?id=151414 . 

Pliki do pobrania: