Projekt grantowy Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach 

Projekt grantowy Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

 

Miasto otrzymało grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 w wysokości 74 952 zł na zakup komputerów dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+) oraz dla nauczycieli. 

 

Aktualności:

 

8 sierpnia 2020:

Miasto zakupiło laptopy w ramach programu, które następnie zostały przekazane do 2 szkół podstawowych, dla których Miasto jest organem prowadzącym