Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków podtrzymane
20 listopada 2014

Wojewoda Mazowiecki utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Otwockiego. Oznacza to, że można rozpocząć proces inwestycyjny.

23 września 2014 roku Starosta Powiatu Otwockiego wydał pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie. Niestety Miasto Józefów nie mogło przystąpić do realizacji tej ważnej dla mieszkańców inwestycji.

Kto się odwoływał

Jako pierwsze pozwolenie na budowę zakwestionowało Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych „SIES”.  Pismo sygnowała prezes Stowarzyszenia Magdalena Sitek (współwłaścicielka spółki, do której należy Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej - podmiotu z którym Miasto Józefów znajduje się w sporze prawnym). Do odwołania SIES dołączono także materiał przygotowany i sygnowany przez  Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.więcej: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=754

Samo OPWiK również wniosło odwołanie. Jego treść była identyczna z materiałem załączonym do odwołania „SIES”. Wojewoda Mazowiecki nie uznał jednak otwockiego przedsiębiorstwa za stronę i postępowanie odwoławcze zostało umorzone w odniesieniu do tego podmiotu.

Odwołanie złożyło również Stowarzyszenie Kocham Józefów. Pismo sygnowane przez prezesa Pawła Rupniewskiego wpłynęło 15 października. Odwołanie to jednak nie zostało uwzględnione - Stowarzyszenie Kocham Józefów złożyło je bowiem po dopuszczalnym przez prawo terminie.

Podobnie stało się z odwołaniem złożonym przez PKE Koło "Otwockie Sosny". 

Zagrożenie dotacji i utrzymanie monopolu OPWiK

Brak pozwolenia na budowę oznaczał konieczność wstrzymania realizacji inwestycji oraz brak możliwości korzystania z dotacji, którą przyznała Józefowowi na ten cel Unia Europejska. Umowę na dofinansowanie Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie” opiewającą na 13 mln złotych podpisano 27 czerwca 2014 roku. Dzięki środkom unijnym inwestycja, może zwrócić się w ciągu kilku lat. 

Wszczęcie procedury odwoławczej i odwlekanie budowy oczyszczalni to także utrzymanie monopolu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, któremu  józefowianie w tym roku zapłacą za usługę oczyszczenia ok. 5 mln zł. 

Decyzja Wojewody Mazowieckiego

Miasto Józefów liczyło, że organ odwoławczy podzieli pozytywne oceny szeregu podmiotów, w tym wszystkich najważniejszych instytucji dbających o ochronę środowiska w Polsce (zobacz listę podmiotów: http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=767).

Decyzja z 14 listopada, która dotarła do Urzędu Miasta kilka dni później – to właśnie potwierdza.

Wojewoda Mazowiecki przyznał m. in., że „zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z ustaleniami przedmiotowego planu” oraz „zasadne było decyzją NR 20/2014 z dnia 04.04.2014 roku znak ZP.6733.22.2014 PK Burmistrza Miasta Józefowa, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego budowę wylotu ścieków oczyszczonych z planowanego obiektu oczyszczalni ścieków wraz z ubezpieczeniem brzegu rzeki Świder”.

W ocenie Wojewody Mazowieckiego „organ I instancji spełnił wymagania określone w art. 35 ust. 1 oraz art. 32 ust. 4 Prawa budowlanego i na zasadzie art. 35 ust. 4 ww ustawy, nie mógł odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę”.