Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Rekrutacja do szkół i przedszkoli - nowe klasy
5 lutego 2019

Burmistrz ogłosił nowe zarządzenie dotyczące postępowania rekrutacyjnego do szkół i przedszkoli. Zmiany dotyczą utworzenia w SP1 IV klasy sportowej oraz w SP3 VI klasy ogólnodostępnej. 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.02.2019 r.

do 25.02.2019 r.

 do godz. 15.00

od 05.08.2019 r.

do 08.08.2019 r.

godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od  26.02.2019 r.

do 12.03.2019 r.

 do godz. 15.00

od. 09.08.2019 r.

do 16.08.2019 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2019 r.
do godz. 15.00

20.08.2019 r.

do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19.03.2019 r.

do godz. 15.00

do 23.08.2019 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.03.2019 r.
do godz. 15.00

27.08.2019 r.

do godz. 15.00

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych w publicznych szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Józefów

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 11.02.2019 r.

do 25.02.2019 r.

 do godz. 15.00

od 05.08.2019 r.

do 08.08.2019 r.

godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od  26.02.2019 r.

do 12.03.2019 r.

 do godz. 15.00

od. 09.08.2019 r.

do 16.08.2019 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2019 r.
do godz. 15.00

20.08.2019 r.

do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19.03.2019 r.

do godz. 15.00

do 23.08.2019 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22.03.2019 r.
do godz. 15.00

27.08.2019 r.

do godz. 15.00

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klasy V i VI ogólnodostępnej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie (NOWE ZAPISY)

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy V lub VI szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 11.02.2019 r.

do 25.02.2019 r.

 do godz. 15.00

od 05.08.2019 r.

do 08.08.2019 r.

godz. 15.00

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od  26.02.2019 r.

do 12.03.2019 r.

 do godz. 15.00

od. 09.08.2019 r.

do 16.08.2019 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych,

14.03.2019 r.
do godz. 15.00

20.08.2019 r.

do godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

do 19.03.2019 r.

do godz. 15.00

do 23.08.2019 r.

do godz. 15.00

5

Dostarczenie przez kandydata świadectwa promocyjnego do klasy V lub VI,

do 25.06.2019 r.

do godz. 15.00

do 26.08.2019 r.

do godz. 15.00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27.06.2019 r.
do godz. 15.00

27.08.2019 r.

do godz. 15.00

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klasy IV sportowej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie oraz klasy V sportowej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie (NOWE ZAPISY)

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV lub V sportowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od 11.02.2019 r.

do 25.02.2019 r.

 do godz. 15.00

od 05.08.2019 r.

do 08.08.2019 r.

godz. 15.00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej,

od 26.02.2019 r.

do 02.03.2019 r.

 

od 09.08.2019 r.

do 12.08.2019 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej,

do 04.03.2019 r.

do godz. 15.00

14.08.2019 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od  05.03.2019 r.

do 12.03.2019 r.

 do godz. 15.00

od. 19.08.2019 r.

do 20.08.2019 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2019 r.
do godz. 15.00

21.08.2019 r.

do godz. 15.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19.03.2019 r.

do godz. 15.00

do 26.08.2019 r.

do godz. 15.00

7

Dostarczenie przez kandydata świadectwa promocyjnego do klasy IV lub V,

do 25.06.2019 r.

do godz. 15.00

do 26.08.2019 r.

do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.06.2019 r.
do godz. 15.00

27.08.2019 r.

do godz. 15.00

UWAGA  O przyjęcie do klasy sportowej mogą ubiegać się tylko kandydaci
                   zamieszkali  na terenie Józefowa.

 

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klasy VII dwujęzycznej utworzonej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej,

od 11.02.2019 r.

do 25.02.2019 r.

 do godz. 15.00

od 05.08.2019 r.

do 08.08.2019 r.

godz. 15.00

2

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych,

od 26.02.2019 r.

do 02.03.2019 r.

 

od 09.08.2019 r.

do 12.08.2019 r.

 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,

do 04.03.2019 r.

do godz. 15.00

14.08.2019 r.

4

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

od  05.03.2019 r.

do 12.03.2019 r.

 do godz. 15.00

od. 19.08.2019 r.

do 20.08.2019 r.

do godz. 15.00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych

14.03.2019 r.
do godz. 15.00

21.08.2019 r.

do godz. 15.00

6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 19.03.2019 r.

do godz. 15.00

do 26.08.2019 r.

do godz. 15.00

7

Dostarczenie przez kandydata świadectwa promocyjnego do klasy VII

do 25.06.2019 r.

do godz. 15.00

do 26.08.2019 r.

do godz. 15.00

8

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

27.06.2019 r.
do godz. 15.00

27.08.2019 r.

do godz. 15.00

UWAGA  O przyjęcie do klasy dwujęzycznej mogą ubiegać się tylko uczniowie
                   zamieszkali  na terenie Józefowa.

 

(UM Józefów)

Pliki do pobrania: