Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Bezpłatna pomoc prawna
22 stycznia 2019

Prawnicy pracujący w ramach systemu bezpłatnej pomocy prawnej w Józefowie przyjmują mieszkańców w poniedziałki i czwartki w godzinach 10-14 w budynku Rady Miasta.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na terenie całej Polski zaczął funkcjonować system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy, która powierzyła to zadanie powiatom. Samorząd Powiatu Otwockiego przy współpracy z Gminami z naszego terenu utworzył w budynkach publicznych punkty, w których prawnicy udzielają mieszańcom pomocy prawnej.
 
Mieszkańcy Józefowa mogą uzyskać porady prawne w budynku Rady Miasta Józefowa przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w poniedziałki i czwartki w godzinach 10.00 – 14.00 (tel. 22 779 00 40).

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.), usługi w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Więcej informacji

 

(UM Józefów/Starostwo Powiatowe w Otwocku)