Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Straż Miejska w walce ze smogiem
5 listopada 2018
Straż miejska w całej Polsce zyskała nowe uprawnienia. Od 1 listopada br. funkcjonariusze mogą nakładać mandaty za używanie paliw zabronionych w uchwale antysmogowej.
 
 
Od początku miesiąca strażnicy miejscy mogą karać mandatami oraz sporządzac wnioski do sądu  za palenie w piecach niedozwolonymi substancjami. Należą do nich:
 
- muły i flotokoncentraty oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem (oba produkty wyglądają jak czarny cukier puder),
 
- węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzystaniem tego węgla,
 
- węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm (miał, pył, muł),
 
- paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (czyli także drewno).
 
W domowych piecach nie wolno spalać odpadów, w tym odpadów drewnianych pokrytych lakierem, opon, butelek plastikowych, itp. oraz m. in. zgromadzonych pozostałości roślinnych, jeśli są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Dotyczy to spalania zarówno na ognisku jak i w piecu. 
 
 
W związku z powyższym Straż Miejska w Józefowie zakupiła profesjonalny wilgotnościomierz drewna TANEL WRD-100, wersję wzorcowaną w Okręgowym Urzędzie Miar, przy pomocy którego będzie badała wilgotność spalanego drewna w piecach.
 
Przypominamy, że wszyscy strażnicy posiadają uprawnienia Burmistrza Miasta Józefowa do sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza Miasta Józefowa.
 
 
 
Jednocześnie Urząd Miasta informuje, iż 2 listopada ruszył nowy nabór wniosków o dofinansowanie do wymiany pieców. Szczegółowe informacje 
 
 
(UM Józefów)