Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Józefów będzie płacił mniej za ścieki
23 października 2018

Jest już pierwsza konkretna korzyść z budowy własnej oczyszczalni ścieków. Stawka za m3 ścieków spadnie z ponad 10,22 do 7,41 zł netto.

Jednym z głównych celów budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie było uniezależnienie mieszkańców od stawek proponowanych przez OPWiK (Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji), które są bardzo wysokie i nad którymi miasto nie ma kontroli. Dziś wiadomo, że była to słuszna decyzja. Dzięki własnej oczyszczalni, koszty ponoszone przez mieszkańców i Miasto będą niższe.

 

Jak jest w tej chwili?

Obecnie OPWiK za oczyszczanie m3 ścieków żąda od Hydrosfery 5,87 zł netto, co po dodaniu kosztów eksploatacji i utrzymania sieci kanalizacyjnej oznacza ostatecznie 10,22 zł netto/ 1 m3 ścieków (11,04 zł. brutto).

Aby mieszkańcy nie odczuwali skutków tak wysokiej ceny, Miasto dopłaca do każdego m3 ścieków odprowadzonych od mieszkańców 2,72 zł, co w skali roku kosztuje budżet miejski ponad 1,4 mln zł., ale dzięki temu józefowska rodzina za 1m3 ścieków płaci 7,50 zł. netto (8,1 zł brutto).

 

Jak będzie ?

1 stycznia 2018 roku powstało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które działa jako centralny regulator taryf związanych z gospodarką wodno-ściekową. Oznacza to, że każda lokalna spółka wodno-kanalizacyjna, przed ustaleniem stawek za wodę i kanalizację dla swoich mieszkańców, musi je zatwierdzić u PGW WP.

Zgodnie z procedurą, Hydrosfera przesłała do Wód Polskich propozycję nowych stawek, które, ze względu na budowaną własną oczyszczalnię ścieków, mogły być dużo niższe od obecnie obowiązujących. Stawki zostały już oficjalnie zatwierdzone przez PGW WP. Dzięki takiej polityce miasta, oczyszczanie 1 m3 ścieków nie będzie już kosztowało 10,22 zł netto (11,04 zł brutto), lecz docelowo 7,41 zł netto (8,00 zł brutto) tj. realnie o 3,04 zł. mniej na każdym m3.

Zaoszczędzone w ten sposób środki Miasto mogłoby nadal przeznaczać na dopłaty do ścieków dla gospodarstw domowych, lub pozostawić w miejskim budżecie na realizację nowych inwestycji. Decyzja zostanie podjęta przez Radę Miasta.

 

W dalszej perspektywie

Zgodnie z planem zaakceptowanym przez PGW Wody Polskie, niższe opłaty za ścieki będą wprowadzane stopniowo, wraz z zakończeniem budowy oczyszczalni i jej rozruchem (przewidzianym w umowie z Wykonawcą oczyszczalni do 30.11.2019 r.):

  • w pierwszym roku obowiązywania taryfy (do 16.08.2019) będzie to dotychczasowa stawka na poziomie 10,22 netto (11,04 zł brutto), przy czym dzięki dopłatom z budżetu Miasta mieszkańcy mogliby nadal płacić 7,50 netto (8,1 zł brutto).
  • w kolejnym roku (od 17.08.2019 do 16.08.2020) stawka bez dopłat miasta wynosiłaby 8,84 zł netto /m3 (9,55 brutto), a z dopłatami 6,12 zł netto (6,60 zł brutto),
  • a już za dwa lata (od 17.08.2020 do 16.08.2021) –  7,41 zł netto (8 zł brutto), a z dopłatami 4,69 zl netto/m3 (5,07 zł brutto).

Utrzymanie dopłat będzie oznaczało więc dalsze obniżki dla mieszkańców, a rezygnacja z dopłat za dwa lata – zaoszczędzenie przez budżet miasta ok. 1,4 mln zł przy jednoczesnym spadku cen ścieków dla mieszkańców o 10 gr/m3.

(UM Józefów)