Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Józefów walczy ze smogiem - PONE
17 września 2018

Józefów będzie miał własny Program Ograniczania Niskiej Emisji oraz Prognozę Oddziaływania na środowisko. Zastępca burmistrza Marek Banaszek podpisał umowę zlecającą wykonanie obu opracowań. To kolejne z licznych działań antysmogowych prowadzonych przez Miasto.

 

W lipcu Urząd Miasta ogłosił zapytanie ofertowe na opracowanie "Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Józefowa". W ramach zamówienia, w mieście ma zostać przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, określona charakterystyka źródeł ciepła (stan istniejący i przewidywany). Wykonawca przygotuje również analizę przekroczeń niskiej emisji na terenie miasta obejmującą występowanie najważniejszych substancji zanieczyszczających powietrze.

Miasto otrzyma opracowanie zawierające harmonogram realizacji działań, określenie zasad i priorytetów likwidacji lub wymiany urządzeń grzewczych, oszacowanie efektu ekologicznego, budżet oraz źródła, z których można pozyskać środki na realizację zaleconych działań. Projekt przewiduje również przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami.

- Realizujemy takie działania jakie są w zakresie możliwości i kompetencji gminy.Oferujemy dofinansowanie do wymiany kotłów, prowadzimy działania edukacyjne i informacyjne. Smog jednak nie zna granic i nie zatrzyma się przy tabliczce z napisem „Józefów”. Aby walka z nim była efektywna powinna odbywać się zarówno na poziomie regionalnym jak i centralnym, rządowym - mówi zastępca burmistrza Józefowa Marek Banaszek.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęło 13 ofert. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska z Krakowa.

 

To tylko jedno z działań antysmogowych prowadzonych przez Miasto.  W tym roku 500 tys. zł z budżetu miejskiego zostało przeznaczone na dofinansowanie dla mieszkańców do wymiany pieców na paliwa stałe, dzięki czemu z Józefowa zniknie 60 „kopciuchów”. Dzięki budowie nowych mieszkań komunalnych możliwa była likwidacja starych budynków nie nadających się do termomodernizacji, a co za tym idzie ok. 90 pieców starego typu. Miasto prowadzi również działania informacyjne i edukacyjne oraz angażuje się w ogólnopolskich działań przeciwdziałających smogowi. Ostatnio burmistrz Kruszewski podpisał się pod stanowiskiem Stowarzyszenia Metropolia Warszawa przeciw zmianom w prawie dot. ochrony powietrza dopuszczającym niższe normy jakościowe opału.

(UM Józefów)