Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Harmonogram inwestycji 2018
18 maja 2018

W związku z licznymi pytaniami o termin przebudowy dróg w Józefowie, publikujemy harmonogram inwestycji w 2018 r.

W tym roku, decyzją większości radnych, Józefów dysponuje rekordowym budżetem na inwestycje. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę i przebudowę dróg, modernizację oświetlenia i  budownictwo mieszkaniowe.

Poniżej przedstawiamy orientacyjne terminy realizacji inwestycji, które zostały zaplanowane w ramach tegorocznego budżetu:

 

Harmonogram inwestycji realizowanych w Józefowie w 2018 roku:

 

Przebudowa ulic:

Przebudowa pasa drogowego ul. Małej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej) – maj/czerwiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Grottgera (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego) - maj/czerwiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Nałkowskiej (od ul. Asnyka do ul. Sadowej)- maj/czerwiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Armii Krajowej (od ul. Wawerskiej do ul. Samorządowej)  - maj/czerwiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Sienkiewicza (od ul. Wyszyńskiego do ul. Ogrodowej) - maj/czerwiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Wańkowicza (od ul. Żeromskiego do ul. Głównej)   - czerwiec 2018       

Przebudowa pasa drogowego (łącznik od ul. Leśnej do ul. Długiej) - czerwiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Bartosza (od ul. Dobrej do ul. Sobieskiego)  - czerwiec / lipiec 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Matejki (od ul. Kasztanowej do ul. Bukowej) - czerwiec/lipiec 2018       

Przebudowa pasa drogowego ul. Staszica (od ul. Polnej do ul. Zielonej) - lipiec 2018

Wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Polnej (od ul. Świderskiej do ul. 3 Maja) - lipiec 2018 

Przebudowa pasa drogowego ul. Ejsmonda (od ul. Polnej do ul. Bema) - lipiec/sierpień 2018        

Przebudowa pasa drogowego ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Przybosia) - sierpień 2018        

Przebudowa pasa drogowego ul. Złotej Jesieni (od ul. Konopnickiej do ul. Sadowej) - sierpień 2018        

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 801 -  sierpień 2018

Przebudowa pasa drogowego ul. Rejtana (od ul. Brucknera do ul. 11 listopada) - wrzesień 2018   

Przebudowa pasa drogowego ul. Rodziewiczówny (od ul. Kościuszki do ul. Brzozowej) - wrzesień 2018    

Przebudowa pasa drogowego ul. Orzeszkowej (od ul. Wawerskiej do ul. Kościuszki) - wrzesień 2018       

Przebudowa pasa drogowego ul. Wilsona (od ul. Kasprowicza do Al. Róż) - październik 2018

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 721 -  październik 2018       

Przebudowa pasa drogowego ul. Wilgi (od ul. Reymonta do osiedla TBS) - IV kwartał 2018 

Przebudowa pasa drogowego ul. Chopina  - termin w ustalaniu

Przebudowa pasa drogowego ul. Szerokiej (od u. Wawerskiej do ul. Piotra Skargi)- termin w ustaleniu (kolejny przetarg)

 

Ścieżki rowerowe i chodniki:

Powstańców Warszawy (od Świderskiej do ul. 3 Maja ) (chodnik) - wykonano

Sikorskiego (ciąg pieszo-rowerowy) - wykonano

Wawerska (ciąg pieszo-rowerowy) - wykonano

Wyszyńskiego (ciąg pieszo-rowerowy) - od maja do września

Nadwiślańska (ciąg pieszo-rowerowy) - od lipca do października

Graniczna (ciąg pieszo-rowerowy) - od lipca do października

Jarosławska/Wronia (ciąg pieszo-rowerowy) - sierpień

Piłsudskiego (ciąg pieszo-rowerowy) - od września do października

Skorupki ( ciąg pieszo-rowerowy) - październik

Wawerska (chodnik po stronie zachodniej) - oczekiwanie na decyzję ZRID

Westerplatte (od ul. Piłsudskiego do ul. 3 Maja) (ciąg pieszo-rowerowy) - trwa drugi przetarg

 

Oświetlenie

Budowa oświetlenia w ul. Rejtana (od ul. 11 Listopada w kierunku Warszawy) - lipiec 2018

Oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego przy ul. Polnej - lipiec 2018   

Budowa oświetlenia w ul. Okrzei - wrzesień 2018

Budowa oświetlenia w ul. bez nazwy dz. 25/3 obr. 10 (od ul. Granicznej za składem budowlanym) - IV kwartał 2018 

Budowa oświetlenia w ul. Bez nazwy prostopadła do ul. Ekologicznej 32 a,b,c - IV kwartał 2018   

Budowa oświetlenia w ul. Żytniej - IV kwartał 2018

Modernizacja placów zabaw przy ul. 3 Maja i przy ul. Wroniej - IV kwartał 2018

Budowa oświetlenia ulicznego w pasie dróg publicznych w Józefowie (Bogatki, Borsucza, Godebskiego, Gryczana, Kampingowa, Ks. Malinowskiego, Liściasta, Matejki, Mieni, Nowa, Polna, Rakietowa, Rejtana, Rolnicza, Samorządowa, Wąska, Werbeny, Ziarnista, bez nazwy – od ul. Malinowskiego do ul. Rakietowej) - IV kwartał 2018      

 

Pozostałe:

Budowa placu do ćwiczeń kalisteniki na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Dolnej i budowa placu do ćwiczeń kalisteniki i parkour przy ul. Asnyka wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu - w toku

Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wrzesień 2018     

Zakup wyposażenia do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych - wrzesień 2018

Integracja i rozwój gospodarki wodno – ściekowej w Józefowie(m.in. budowa oczyszczalni oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) styczeń - grudzień

Projekt i budowa budynku socjalnego przy ul. Wiązowskiej  07.2017 – 31.08.2018

Dalsza rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa maj - listopad 

Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy ul. Piłsudskiego - październik

Termomodernizacja budynków SP Nr 2 przy ul. Sienkiewicza - wrzesień

"Modernizacja, adaptacja i wyposażenie budynku przy ul.Kard. Wyszyńskiego 11 w Józefowie na potrzeby Domu Seniora" czerwiec 2018 – lipiec 2019

Budowa boiska na terenach sportowo rekreacyjnych przy ul. Dolnej - do 30.11.2018

Projektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej oraz w ul. Bez nazwy/za Parkingową i sieci wodociągowej w ul. Bez nazwy/za Parkingową oraz w ul. Jarosławskiej (Parkingowa - bez nazwy) – do maja 2019

Rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole podstawowej nr 1 w Józefowie - do 14.09.2019 r.

Modernizacja i renowacja budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 2 w Józefowie mająca na celu dostosowanie obiektu do nowych funkcji: Domu Nauki i Sztuki" - ponowne ogłoszenie (4) przetargu – termin wykonania do 30.09.2019

 

Dokumentacja projektowa:

Przebudowa pasa drogowego polegająca na przebudowie jezdni ul. Cichej (od ul. 3 Maja do ul. Zawiszy) – maj 

Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nadwiślańskiej z ul. Kard. Wyszyńskiego - IV kwartał 2018      

Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Polnej (od ul. Wawerskiej do ul. Bema) - maj 2018      

Projekt wykonania nawierzchni ul. Orlej (łącznik Orla-Papuzia) - maj 2018    

Dokumentacja projektowa budowy „Łącznika pomiędzy ulicą Rejtana a ul. Szałasową” - październik 2018

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Okrzei, Spacerowa od ul. Willowej do ul. Złotej Jesieni, Bogusławskiego, Jesionowa, Chłopickiego od ul. Asnyka do ul. Sadowej, Żołędziowa, Dębowa, Słowicza, Wspólna, Żytnia - październik 2018

Dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Owalna od ul. Dziekońskiej do ul. Wawerskiej, ul. Kościuszki od ul. Kard. Wyszyńskiego do ul. Polnej, ul. Wiosenna, ul. Dworska od ul. Godebskiego do ul. Bema, ul. Teatralna od ul. Granicznej do ul. Werbeny, ul. Mała od ul. 3 Maja do ul. Teatralnej i od ul. Samorządowej do ul. Ziarnistej, ul. Kormoranów od ul. Godebskiego do ul. Gołębiej, ul. Baśniowa – Legendy od ul. Godebskiego do ul. Nadwiślańskiej, ul. Wiślana od ul. Wawerskiej do ul. Bema - październik 2018     

Wykonanie nadbudowy tarasu Miejskiego Przedszkola Nr 1 – dokumentacja projektowa - IV kwartał 2018  

Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów nad rzeką Świder „Przywróć Świder Mieszkańcom” - IV kwartał 2018    

(UM Józefów)