Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
XVI Zawody Lekkoatletyczne SPRINT 2018
15 maja 2018
28 maja na boisku szkolnym SP nr 1 w Józefowie odbędą się XVI zawody lekkoatletyczne "Sprint 2018". Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Stanisław Kruszewski oraz olimpijczycy: Marian Woronin, Dariusz Goździak i Karol Radke.Celem tej dorocznej imprezy jest popularyzacja lekkiej atletyki wśród uczniów, uczenie aktywnego trybu życia, krzewienie idei olimpijskiej, integracja społeczności lokalnej uczniów i nauczycieli powiatu otwockiego oraz propagowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu i innych używek.
 
 
Zawody odbędą się 28 maja br. (poniedziałek) na boisku Szkoły Podstawowej nr 1 w Józefowie przy ul. Mickiewicza 11. 
 
PROGRAM: 
 
10.30 – rozgrzewka (uczniowie wykonują samodzielnie z opiekunami),
11.00 - rozgrywanie biegów eliminacyjnychw następującej kolejności: 
1) 60 m dziewcząt – rocznik 2007
2) 60 m chłopców – rocznik 2007
3) 60 m dziewcząt – rocznik 2006
4) 60 m chłopców – rocznik 2006
5) 60 m dziewcząt – rocznik 2005
6) 60 m chłopców – rocznik 2005
 
Do finałów kwalifikuje się po 4 najlepszych zawodników według czasów z eliminacji. Niezwłocznie po każdym biegu finałowym danego rocznika odbędą się dekoracje.
 
NAGRODY:
 
- W każdej kategorii wiekowej: za miejsca I - IV – pamiątkowe medale,
- Możliwość wpisania na świadectwo szkolne sukcesu ucznia w przypadku zajęcia miejsc I – III w biegu finałowym – posiadamy akceptację Kuratora Oświaty w Warszawie.
 
UBEZPIECZENIE: obowiązek ubezpieczenia spoczywa na zgłaszających.
 
ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW: należy dokonać na załączonych kartach startowych, najlepiej faksem do dnia 18 maja 2018 r. (nr faxu: 22 789 13 19) lub na adres mailowy marian.podrazko@op.pl (skan kart startowych). Wcześniejsze zgłoszenie ułatwi sprawy organizacyjne.
 
UWAGA! Każda szkoła ma prawo zgłosić nie więcej niż 2 osoby w danym roczniku!
 
ZGODY NA START: zgody na start zawodników w zawodach udziela lekarz i rodzice.
 
KONTAKT: bezpośredni do p. Mariana Podrażko:tel. 513 30 44 09
 
Organizatorem zawodów jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego w Józefowie przy wsparciu Urzędu Miasta Józefowa, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Józefowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Józefowie oraz Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Otwocku.
 
                                                     
Pliki do pobrania: