Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Sprawdź swój wpis w CEIDG
2 maja 2018
Przedsiębiorco, niezwłocznie sprawdź swój wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
Przedsiębiorco, jeżeli dawno nie aktualizowałeś danych dotyczących prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej sprawdź swój wpis/wpisy w CEIDG na stronie:
 
Jeżeli nie możesz odnaleźć swojego wpisu, być może nie zawiera on wymaganych danych, tj.: PESEL, NIP, REGON, czy też zakres działalności określony kodami PKD 2007. Prawdopodobnie wpis taki nie przeszedł weryfikacji w rejestrach urzędowych. W takiej sytuacji jak najszybciej należy udać się do najbliższego urzędu gminy i dokonać aktualizacji wpisu.
 
W przypadku gdy wpis przedsiębiorcy nie przeszedł weryfikacji w CEIDG (np. brak NIP, PESEL, REGON), przedsiębiorca musi złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-2, a następnie wniosek o zmianę wpisu CEIDG-1.
 
Niedopełnienie tego obowiązku do dnia 19 maja 2018 r. skutkować będzie automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy z CEIDG - art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r. poz. 1893).
 
W przypadku gdy w CEIDG znajduje się kilka aktywnych wpisów (zdublowane wpisy przeniesione z różnych ewidencji gminnych) przedsiębiorca powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny” (art. 203 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 650)). Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności do dnia 29 kwietnia 2019 r. (w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie "Konstytucji biznesu"). Po upływie tego terminu CEIDG automatycznie wykreśli WSZYSTKIE WPISY przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”. (MPIT)
 
 
Więcej informacji o założeniu, zwieszeniu, wznowieniu i zaprzestaniu działalności gospodarczej: