Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Mieszkańcy złożyli wniosek o organizację referendum
11 kwietnia 2017

11 kwietnia grupa mieszkańców złożyła na ręce zastępcy burmistrza Marka Banaszka wniosek o organizację referendum. Do wniosku dołączono ponad 3 tysiące podpisów poparcia. To dwukrotnie więcej niż wymagają przepisy o referendum lokalnym. 

 

- Bardzo dziękuję za Państwa aktywność i gratuluję tak szybkiego zebrania podpisów i to w tak dużej liczbie. Referendum to święto demokracji i bardzo się cieszę, że mamy w Józefowie tak zaangażowanych mieszkańców. Zrobimy co w naszej mocy, aby udało się zorganizować referendum w sugerowanym przez Państwa terminie - mówił Marek Banaszek.

Wniosek mieszkańców trafi pod obrady na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 11 kwietnia o godz. 16:15.

więcej o zamiarze wystąpienia z inicjatywą referendum w Józefowie http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=1719

 

 

Procedura 

·         Wniosek o przeprowadzenie referendum wraz z listą podpisów, inicjator składa burmistrzowi, który niezwłocznie potwierdza otrzymanie wniosku i przekazuje go przewodniczącemu Rady Miasta. Wniosek powinien zawierać treść pytania referendalnego.

·         Rada Miasta powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora zaprasza się inicjatora referendum lub jego pełnomocnika.

·         Jeśli wniosek nie zawiera uchybień, Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum. Żeby referendum mogło odbyć 4 czerwca, uchwała ta musi być podjęta jeszcze w kwietniu.  

·         Uchwała podjęta przez Radę Miasta podlega ogłoszeniu  ona ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz bezzwłocznemu rozplakatowaniu lub ogłoszeniu w sposób przyjęty zwyczajowo oraz skierowana do nadzoru prawnego Wojewody Mazowieckiego.

 

Józefów, dnia 11.04.2017 r.

 

Mariusz Batorski                                  Pan Burmistrz Stanisław Kruszewski

 Pełnomocnik ds. referendum                                                 Urząd Miasta Józefów

 ul. Sienkiewicz 11                                              ul. Kardynała Wyszyńskiego 1

05-410 Józefów                                                                                     05-420 Józefów

WNIOSEK

Szanowny Panie Burmistrzu, w imieniu inicjatorów referendum zwracam się do Pana z wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Przekazujemy na Pana ręce, zgromadzone zgodnie z ustawą o referendum lokalnym, głosy poparcia mieszkańców uprawnionych do wybierania organu stanowiącego w Józefowie, którzy poparli nasz wniosek w ilości około 3 tysięcy.

Pytanie referendalne brzmi:

„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Miejską Józefów”.

Odpowiedzi:

1)   Tak.

2)   Nie.

Opierając się o zasadę subsydiarności: tyle władzy, na ile to konieczne, tyle społeczeństwa, na ile to możliwe,wnioskujemy, aby w Józefowie odbyło się w/w referendum. Wyrażamy tym samym niezadowolenie społeczne ze sposobu dotychczasowych konsultacji i procedowania zmian w samorządzie lokalnym. Propozycja powstania metropolii warszawskiej jest nie do zaakceptowania, zarówno pod względem modelu, jak i udziału w reformie samorządu terytorialnego przedstawicieli lokalnych społeczności.

Jako wolontariusze zbierający podpisy, spędziliśmy na ulicach Józefowa kilkadziesiąt godzin, rozmawiając z mieszkańcami  i mamy przekonanie, że podzielają oni nasze zdanie. Wymaganą ilość głosów poparcia referendum zebraliśmy w 3 dni, to też ma swoją wymowę.

Proponujemy, aby wziąć pod rozwagę termin referendum w dniu 4 czerwca 2017, w 28 rocznicę pierwszych po II Wojnie Światowej, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.

 

 

załączniki:

1)      Około 3 tysiące podpisów mieszkańców Józefowa.