Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Pozwolenie na budowę oczyszczalni jest ważne! Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną organizacji „Kocham Józefów”
18 maja 2016

18 maja zapadł długo oczekiwany wyrok w sprawie zgody na budowę oczyszczalni. Decyzja NSA jest ostateczna i kończy ponad 1,5 roczny spór sądowy, który zaowocował już utratą 13 mln zł z przyznanej na inwestycję dotacji unijnej oraz zablokowaniem budowy oczyszczalni.

31 sierpnia 2015 roku organizacje Kocham Józefów oraz Otwockie Sosny złożyły skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Organizacje te zakwestionowały zgodę na budowę oczyszczalni w Józefowie wydaną przez Starostę Powiatu Otwockiego. Skargi odrzucili kolejno Wojewoda Mazowiecki i Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracyjny był ostatnią instancją, do której można się było odwołać, aby blokować budowę  – a jego wyrok jest ostateczny.

Organizację Kocham Józefów w sądzie reprezentowała prestiżowa kancelaria Linklaters (reprezentuje ona m. in. Polskę przed Trybunałem w Strasburgu, czy też broni przed sądem interesów koncernów paliwowych oraz energetycznych).  Jednak nawet tak duże wsparcie nie pomogło. NSA nie miał wątpliwości, że zgoda na budowę oczyszczalni została wydana zgodnie z prawem. W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia odniósł się także do wymiaru społecznego inwestycji.

- Sędzia podkreślił, że skarżący nie byli w stanie w żaden sposób udowodnić społecznych korzyści swoich działań i warto byłoby się zastanowić kto takie korzyściodniósł – relacjonuje Marek Banaszek, zastępca burmistrza Józefowa, który był obecny podczas odczytywania wyroku.

Wwyniku działalności organizacji Kocham Józefów oraz Otwockie Sosny Miasto Józefów zmuszone było zrezygnować z budowy oczyszczalni ścieków w 2015 roku. Pomimo przyznanej na inwestycję unijnej dotacji w wysokości 13 milionów złotych, ogłoszenia przetargu i posiadania ważnej zgody na budowę władze miasta podjęły decyzję o wstrzymaniu realizacji inwestycji. Tocząca się sprawa niosła za sobą ryzyko narażania budżetu na duże straty. Gdyby w trakcie budowy, bądź po jej zakończeniu, zapadł niekorzystny wyrok – wtedy Miasto mogłoby być zmuszone m . in. do zwrotu przyznanych przez Unię Europejską  pieniędzy, przerwania budowy oczyszczalni oraz co bardzo ważne narażone byłoby na wielomilionowe roszczenia wykonawcy z tytułu utraconego kontraktu .

- Teraz mamy już jasność i wiemy, że musimy zabrać się do pracy i jak najszybciej wybudować własną oczyszczalnię. Liczymy, że ponownie uda nam się pozyskać na ten cel dofinansowanie – zapowiada Marek Banaszek.

Zanim obiekt jednak powstanie Miasto Józefów nadal będzie zmuszone do korzystania z usług Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz płacenia jednych z najwyższych stawek za oczyszczanie ścieków w Polsce. W 2015 roku łączny koszt  oczyszczania ścieków mieszkańców  Józefowa wyniósł  4,5 mln złotych

 Po wybudowaniu własnej oczyszczalni Miasto będzie miało wpływ nie tylko na koszt oczyszczania ścieków, ale zadba także o to, aby jakość oczyszczania ścieków była jak najwyższa, a nowopowstały obiekt spełniał najsurowsze światowe normy ochrony środowiska.

 

Kalendarium zdarzeń

 27 czerwca 2014 roku

Podpisanie umowy na dofinansowanie Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie”.

·         12 sierpnia 2014 roku

Miasto ogłasza przetarg na budowę oczyszczalni ścieków.

·         23 września 2014 roku

Starosta Powiatu Otwockiego wydaje pozwolenie na budowę oczyszczalni ścieków w Józefowie.

·         październik 2014 roku

Skargi na decyzję Starosty do Wojewody Mazowieckiego składają Stowarzyszenie "Kocham Józefów" oraz Stowarzyszenie SIES powiązane z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej.

·         14 listopada 2014 roku

Wojewoda Mazowiecki odrzuca skargi i przyznaje, że zgoda na budowę obiektu wydana została zgodnie z prawem.

·         grudzień 2014 roku

Organizacje "Kocham Józefów" oraz "Otwockie Sosny" zaskarżają pozwolenie na budowę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

·         13 lutego 2015 roku

Otwarcie ofert złożonych w przetargu na budowę oczyszczalni (oferty ważne 60 dni).

·         7 kwietnia 2015 roku

Miasto występuje do podmiotów biorących udział w przetargu z prośbą o przedłużenie ważności ofert o  dodatkowe 30 dni.

·         20 maja 2015 roku

Miasto unieważnia przetarg na budowę oczyszczalni ścieków.

·         16 czerwca 2015 roku

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzuca skargi organizacji "Kocham Józefów" i "Otwockie Sosny"  i uznaje, że pozwolenie na budowę oczyszczalni zostało wydane zgodnie z prawem.

·         31 sierpnia 2015 roku

Kocham Józefów i Otwockie sosny składają skargę kasacyjną na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.