Aktualności

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Budowa oczyszczalni ścieków w Józefowie przesunięta
22 maja 2015

W związku z krótkim terminem, który pozostał na realizację inwestycji oraz przedłużającym się oczekiwaniem na wyrok Sądu Administracyjnego dotyczący pozwolenia na budowę, Miasto postanawia o przesunięciu inwestycji. Władze Miasta będą starać się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

Józefów prace nad projektem budowy własnej oczyszczalni rozpoczął prawie 4 lata temu. Wstępny projekt koncepcyjny inwestycji powstał na początku 2012 roku. W czerwcu 2013 roku, bazując na tych wstępnych szacunkach, Miasto z sukcesem złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę na dofinansowanie Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie” podpisano 27 czerwca 2014 roku. Wartość inwestycji zapisana w umowie wyniosła 21,2 mln zł, a wartość dotacji unijnej – ponad 13 mln złotych. W ramach inwestycji w 2015 roku miano wybudować nie tylko oczyszczalnię ścieków, ale i fragment sieci wodno-kanalizacyjnej (pod tekstem wykaz ulic, na których w związku z odroczeniem znacznie opóźni się ta ważna inwestycja).  

W okresie pomiędzy złożeniem wniosku a ogłoszeniem przetargu zmieniły się nie tylko technologie dotyczące oczyszczania ścieków ale i ceny. Władze Józefowa odbyły także szereg wizyt studyjnych w obiektach w Polsce i w Europie. Nowo zdobyta wiedza ekspercka posłużyła do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego wdrażającego nowoczesne rozwiązania w technologii oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej, w którym ścieki będą oczyszczane tanio, skutecznie i bezpiecznie dla środowiska.

 

- Ogłaszając przetarg wiedzieliśmy, że koszt realizacji inwestycji będzie wyższy od tych założonych kilka lat temu. Jednak w związku z tym, że podpisaliśmy już umowę o dofinansowanie nie mieliśmy prawnych możliwości zrobienia korekty. Wg wytycznych można tego dokonać dopiero po otwarciu ofert, co oczywiście od razu zrobiliśmy – wyjaśnia wiceburmistrz Marek Banaszek.

 

Złożono następujące oferty:

Oferta nr l - cena oferty netto: 28 657 82 l, 67 zł

Oferta Nr 2 - cena oferty netto: 28 216 681,33 zł

Oferta nr 3- cena oferty netto: 28 590, 158, 16 zł

Oferta Nr 4 - cena oferty netto: 29 977 700,00 zł

 

Ostatecznie Miasto zdecydowało się jednak na unieważnienie przetargu. Rozbieżności dotyczące kosztu inwestycji nie były jednak kluczowym powodem tej decyzji.  

- Świadczy o tym to, że poprosiliśmy wykonawców o to, aby przedłużyli termin ważności swoich ofert o 30 dni. Liczyliśmy, że w maju mimo opóźnień będziemy mogli przystąpić do realizacji inwestycji – mówi wiceburmistrz Marek Banaszek.

 

Za opóźnienia odpowiadają organizacje ekologiczne oraz społeczne, które postanowiły zaskarżyć wydane 23 września 2014 roku przez Starostę Powiatu Otwockiego pozwolenie na budowę oczyszczalni. W październiku skargi na decyzję Starosty do Wojewody Mazowieckiego złożyły Stowarzyszenie Kocham Józefów oraz Stowarzyszenie SIES powiązane z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej. 14 listopada Wojewoda Mazowiecki przyznał, że zgoda na budowę obiektu wydana została zgodnie z prawem.

Jednak Józefów nadal nie mógł rozpocząć budowy. Organizacje Kocham Józefów oraz Otwockie Sosny zaskarżyły także decyzję Wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Do tej pory nie zapadł w tej sprawie wyrok.

 

- Przy tak dużym zaangażowaniu środków własnych nie mogliśmy ryzykować. Dodatkowo na realizację inwestycji pozostało już jedynie 7 miesięcy i istniałoby duże prawdopodobieństwo, że nie udałoby się nam jej ukończyć w wymaganym przez UE czasie, a to z kolei oznaczałoby konieczność zwrotu 13 milionowej dotacji – podkreśla wiceburmistrz Banaszek.

 

Miasto nie rezygnuje z budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie. Zamierza złożyć drugi wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych, które przyznano Polsce na lata 2014-2020.

Wykaz sieci, które NIE ZOSTANĄ zrealizowane w 2015 roku z powodu przesunięcia terminu budowy oczyszczalni:

Sieć wodociągowa:

  • ul. Prusa (odc. Dworska-Wyszyńskiego)
  • ul. Puszkina (odc. Polna-bez nazwy)
  • ul. Ejsmonda (odc. Polna-bez nazwy)

 

Sieć kanalizacji sanitarnej:

  • ul. bez nazwy dz. 130/4 obr. 5 (odc. Werbeny – w kierunku ul. Ks. Malinowskiego)
  • ul. Ks. Walczewskiego (odc. Ks.Malinowskiego-Werbeny)