Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

 

PROJEKT

„Głęboka termomodernizacja budynków przy ulicy Sienkiewicza 2”

 

Źródło finansowania:                                     Regionalny      Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa:                                            IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Działanie:                                                       4.2 Efektywność energetyczna

KonkursRPMA.04.02.00-IP.01-14-006/15     ogłoszony 30.11.2015 r.

Umowa o Dofinansowanie:                           zawarta 18.12.2018 r.

 

całkowita wartość Projektu:            5 867 771,76 zł                      

wydatki kwalifikowane:                     2 401 826,74 zł

kwota dotacji:                                   1 921 461,38 zł          

wkład własny:                                     3 946 310,38 zł.

 

Okres realizacji Projektu:                  22.10.2015 – 31.12.2019

 

Zakres rzeczowy:

 • Termomodernizacja budynku szkoły:
  • Docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
  • Wymiana okien,
  • Zmiana systemu wentylacji na mechaniczną z odzyskiem ciepła, wraz z podniesieniem fragmentu dachu dla uzyskania miejsca na centralę wentylacyjną i likwidacją dotychczasowego systemu wentylacji grawitacyjnej.
 • Termomodernizacja budynku hali sportowej:
  • Docieplenie ścian zewnętrznych  i dachu,
  • Wymiana okien i drzwi,
  • Zmiana systemu wentylacji na mechaniczną z odzyskiem ciepła.
 • Termomodernizacja budynkukotłowni:
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych,
  • Przebudowa kotłowni z zastosowaniem pompy ciepła i paneli fotowoltaicznych na dachu.