Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu

Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  - ZDALNA SZKOŁA

 

Miasto Józefów pozyskało grant w wysokości 79 380 PLN na zakup laptopów do zdalnego nauczania.

 

Aktualności:

 

5 maja 2020:

Zgodnie z założeniami projektu grantowego zakupione przez Miasto Józefów komputery służa już uczniom józefowskich szkół. Zostały użyczone rodzicom do zdalnego nauczania.

 

24 kwietnia 2020:

Laptopy, które miasto zakupiło ze środków unijnych trafiły już do szkół podstawowych. W przyszłym tygodniu zostaną wypożyczone uczniom, którzy nie mieli dotychczas odpowiedniego sprzętu do nauki zdalnej. 

Miasto wystąpiło o dofinansowanie na zakup komputerów ponieważ po rozpoczęciu nauczania zdalnego okazało się, że niektórzy uczniowie nie mają dostępu do odpowiedniego sprzętu. W ogłoszonym przez Ministerstwo Cyfryzacji konkursie Józefów mógł ubiegać się o 80 tys. zł. Miasto otrzymało maksymalne dofinansowanie co pozwoliło na zakup 81 poleasingowych laptopów.

Obecnie sprzęt znajduje się w szkołach, które przygotowują go na potrzeby zdalnej nauki. W przyszłym tygodniu zostanie przekazany uczniom na podstawie umowy użyczenia. Po okresie nauczania zdalnego laptopy wrócą do szkół.

Grant w wysokości 79 380 PLN został udzielony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I  Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach  - ZDALNA SZKOŁA.
 
 

3 kwietnia 2020:

 

Miasto otrzymało grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, który pozwoli na zakup ponad 80 laptopów. Sprzęt zostanie wypożyczony uczniom, którzy nie posiadają lub mają utrudniony dostęp do komputerów. Zdalna nauka będzie już prostsza.

Józefów przystąpił do ogłoszonego przez Ministerstwo Cyfryzacji konkursu natychmiast po uruchomieniu naboru wniosków. Otrzymana kwota jest maksymalną o jaką mogło ubiegać się miasto.