Informacja

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Referat Wymiaru i Kontroli Podatkowej

Agnieszka Piotrowska  

Bud. A, pok. 3

a.piotrowska@jozefow.pl

22 779-00-32

Marzena Belka 

Bud. A, pok. 3

m.belka@jozefow.pl

22 779-00-32

Dorota Toczewska

Bud. A, pok. 3

d.toczewska@jozefow.pl

22 779-00-32

Arkadiusz Zaborowski 

Bud. A, pok. 3

a.zaborowski@jozefow.pl

22 779-00-32