Opłaty

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Opłata za wywóz odpadów obowiązuje wszystkie osoby mieszkające na terenie miasta Józefowa (również te osoby, które nie są zameldowane).

Na terenie miasta Józefowa opłata za gospodarowanie odpadami jest obliczana w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

UWAGA! OD 1 STYCZNIA 2020 r. OBOWIĄZUJĄ NOWE STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

Wysokość stawki od 1 stycznia 2020 roku:

  • 33,86 zł / mieszkańca / miesiąc - za worki z odpadami segregowanymi, bio, zielonymi i pozostałymi odpadami zmieszanymi,
  • 100 zł / mieszkańca / miesiąc - za niesegregowanie odpadów (obecnie segregowanie odpadów jest obowiązkowe).

Przykład:

Czteroosobowa rodzina zamieszkująca jedną nieruchomość i prowadząca razem gospodarstwo domowe, która będzie segregować odpady zapłaci – 135,44 zł miesięcznie.

 

Dlaczego wysokość stawek uległa zmianie?

Polska, a szczególnie gminy województwa mazowieckiego, zmagają się z kryzysem smieciowym. Więcej na ten temat przeczytasz w poniższych artykułach:

 

Nowe opłaty za odpady (13 grudnia 2019)

Wspólne stanowisko w sprawie odpadów (22 maca 2019)

Nowe opłaty za wywóz smieci (6 marca 2019) 

Kryzys śmieciowy - co czeka Józefów (28 lutego 2019)

 

Termin:


Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania do 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Płaność za grudzień należy uiścić do 20 grudnia.

Przykład:

Termin opłaty za maj 2020 roku mija 10 czerwca 2020 roku. Termin opłaty za grudzień 2020 mija 20 grudnia 2020.

Można dokonywać wpłat z góry za kilka miesięcy.

 

Sposób:


Wpłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe przelewem lub gotówką (np. banku lub na poczcie). Możliwe jest także dokonanie wpłaty w kasie banku posiadającego siedzibę w Urzędzie Miasta Józefowa.

Dni i godziny otwarcia Kasy Urzędu:

poniedziałek 9:30 – 17:00
wtorek 8:30 – 16:00
środa 8:30 – 16:00
czwartek 8:30 – 16:00
piątek 8:30 – 16:00

przerwa – 11:00 – 11:15

Przykład:

Nazwa odbiorcy: Miasto Józefów, ul. kard. Wyszyńskiego 1, 05-420 Józefów
Tytuł płatności: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc ....................

 

PŁAĆ TERMINOWO!

Opłata opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi nie wpłacona w terminie staje się zaległością i skutkować będzie między innymi:

1)      naliczeniem odsetek jak dla zaległości podatkowych,

2)      podjęciem działań windykacyjnych i naliczeniem kosztów upomnień,

3)      skierowaniem tytułów wykonawczych do prowadzenia egzekucji administracyjnej w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1314 z późn.
   zm.)

                                   naliczeniem kosztów egzekucyjnych.

 

 

Ponadto uporczywe niewpłacanie opłaty w terminie stanowi wykroczenie skarbowe i jest zagrożone karą grzywny – stosownie do art. 57 Kodeksu karno skarbowego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1958 z późn. zm.)