Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Józefowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu miasta Józefowa odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

Instalacje do mechaniczno biologicznego przetwarzania (MBP):

  • Instalacja MBP P.P.H.U. LEKARO Wola Ducka 70A 05-408 Glinianka
  • Instalacja Remondis Sp. z o.o. – ul. Zawodzie 16, Warszawa
  • Instalacja MBP „BYŚ” Wojciech Byśkiniewicz, ul. Wólczyńska 249 Warszawa.

 

Składowisko odpadów SATER w m. Otwock-Świerk