Umowa o dofinansowanie

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
 
Projekt "Program rewitalizacji Miasta Józefowa” przeszedł ocenę formalną i merytoryczną w konkursie o dotację przyznawaną gminom przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i został umieszczony na liście projektów rekomendowanych do dofinasowania.
 
  • Całkowita wartość projektu ma wynosić 67 645,00 PLN
  • Kwota dotacji: 60 880,50 PLN
  • Wkład własny: 6764,50 PLN.

Umowa o dotację została zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Miastem Józefów a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych działająca w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Umowa na przygotowanie Programu rewitalizacji Miasta Józefowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.