Józefów

Program rewitalizacji Miasta Józefowa

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Program rewitalizacji
 

Umowa o dotację została zawarta w dniu 23.06.2016 r. pomiędzy Miastem Józefów a Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych działająca w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Umowa na przygotowanie Programu rewitalizacji Miasta Józefowa jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  

Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach  z zakresu rewitalizacji z Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

W dniu 30 sierpnia 2016 roku Rada Miasta Józefowa podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Józefowa. Dokument dostępny jest na stronie http://jozefow.bip.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=372109

W opracowanie Programu Rewitalizacji zaangażowana została społeczność lokalna, czego dowodem są projekty, które znalazły się w dokumencie. Dzięki realizacji tych przedsięwzięć nastąpią zmiany w przestrzeni publicznej  (centrum miasta, tereny zielone, miejsca wypoczynku i rekreacji), ale też w wymiarze społecznym (aktywizacja środowisk lokalnych).

 

 

Informacje na temat Programu rewitalizacji:

Monika Mouketou-Tarazewicz
Referat Realizacji Projektów