Odnawialne źródła energii w Józefowie – projekt

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Uwaga: projekt zamknięty, Miasto Józefów w Partnerstwie z Karczewem, Celestynowem i Wiązowną w X 2016 roku złożyły wniosek o dofinasowanie. W chwili obecnej jest na etapie oceny II stopnia. Dla osób chętnych istnieje jeszcze możliwość dopisania do listy rezerwowej

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i wnioskom, Miasto Józefów zamierza pomóc Mieszkańcom w zdobyciu dofinansowania na budowę indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

 

W maju 2016 r. ogłoszono nabór wniosków do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich (panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

 

W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Pozostały koszt 20% realizacji przedsięwzięcia i kosztów niekwalifikowanych stanowić będzie wkład własny Mieszkańca.

Szczegóły programu: tutaj.

Miasto Józefów wraz z innymi gminami – Partnerami w projekcie, ubiegać się będzie o dofinansowanie na budowę:

  • instalacji fotowoltaicznych
  • kolektorów słonecznych

 

 

 

UWAGA!

Szanowni Państwo,

W najbliższym czasie przewidujemy spotkanie informacyjne dla osób zakwalifikowanych (potwierdzenia zostały wysłane na indywidualne e-maile) do programu „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii, które odbędzie się:

10 sierpnia 2016 roku,
w godzinach od 13.00 - 19.00
w budynku Rady Miasta

Spotkanie będzie miało charakter konsultacyjny na którym będziemy odpowiadać na Państwa pytania.
 
Podczas spotkania przewidziane jest przedstawienie rozwiązań technicznych dla poszczególnych osób oraz podpisanie Formularza z oświadczeniami niezbędnymi do zawarcia umowy z UM (kliknij i pobierz WZÓR FORMULARZA).

Ostateczny termin podpisania formularza to 12.08.2016. Wypełniony formularz należy złożyć do:


Referatu Realizacji Projektów,
przy ul. Sosnowej 17C w Józefowie.

 

 

19 kwietnia 2016 roku w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie na którym zostały omówione zasady konkursu oraz przykładowe koszty inwestycji, o czym informowaliśmy Państwa na naszej stronie internetowej

Wszystkie osoby zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie i przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie deklaracji (POBIERZ: deklaracja doc.,  deklaracja pdf)  wraz z podaniem informacji dotyczących zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń znajdujących się w gospodarstwach domowych. Jednocześnie prosimy o wskazywanie, jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani, tj.:

  • Panele fotowoltaiczne,
  • Kolektory słoneczne,
  • Panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne

Wypełnione i podpisane deklaracje prosimy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Józefowa, do 30 czerwca 2016r.

 

  • Projekt realizuje

Referat Realizacji Projektów

budynek C Urzędu Miasta, ul. Sosnowa 17C

Joanna Iwanik

Tel. 22 778 11 62