Korespondencja z OPWiK w sprawie wysokości opłat za oczyszczanie ścieków

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

Historia korespondencji pomiędzy Miastem Józefów a Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dotyczącej wysokości opłat za oczyszczanie ścieków. 

 

W załączniku znajdą Państwo ponad 40 pism pomiędzy Miastem Józefów oraz Spółką Hydrosfera a Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. 

Pierwsze pismo datowane jest na 5 grudnia 2007 roku, a ostatnie na 8 czerwca 2015 roku. 

Fragmenty korespondencji zostały ukryte na wniosek OPWiK, które nie zgodziło się na pełne upublicznienie zawartych w pismach informacji.

W piśmie z 8 czerwca 2015 roku, które prezes zarządu otwockiej spółki Mieczysław Kostyra skierował do Burmistrza Miasta Józefowa czytamy: 

"informacje dotyczące cen i sposobu ich ustalenia oraz wzajemnych rozliczeń między stronami, w szczególności zawarte w notatkach ze spotkań między stronami przyszłej umowy stanowią tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji"

 

KORESPONDECJA Z OPWIK (kliknij, aby otworzyć plik)