Konsultacje społeczne

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)

 

Konsultacje społeczne

 

2014 rok

 • 20 września - oczyszczalnia ścieków w Lesznowoli

Wyjazd studyjny dla mieszkańców 

Zwiedzanie Oczyszczalni w Lesznowoli, dystrybucja ulotek porównujące oczyszczalnię w Józefowie i w Lesznowoli

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=626

Informacja o wyjazdach i zaproszenia na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz wzmianki prasie lokalnej: „Linia Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

Uczestnictwo: 15 osób

 

 • 28 czerwca - oczyszczalnia ścieków w Lesznowoli

Wyjazd studyjny dla mieszkańców 

Zwiedzanie Oczyszczalni w Lesznowoli, dystrybucja ulotek porównujące oczyszczalnię w Józefowie i w Lesznowolihttp://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=626

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=636

Informacja o wyjazdach i zaproszenia na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz wzmianki prasie lokalnej: „Linia Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

Uczestnictwo: 12 osób

 

 • 11 czerwca - Miejski Ośrodek Kultury

Konferencja dotycząca projektu budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie

Premiera prezentacji multimedialnej dotyczącej oczyszczalni i prezentacja inwestycji, dystrybucja ulotek, ankietyzacja.

Informacja i zaproszenia na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszonych w najważniejszych punktach miasta, wzmianki prasie lokalnej: „Linia Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=562

Uczestnictwo: ok. 50 osób

http://www.jozefow.pl/page/817,wydarzenia-w-miescie.html?id=65

 

 • 24 czerwca - Świetlica parafii p.w. św. Jana Chrzciciela

Spotkanie dotyczące projektu budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie

Prezentacja inwestycji, dystrybucja ulotek, ankietyzacja.

Informacja i zaproszenia na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszonych w najważniejszych punktach miasta, wzmianki prasie lokalnej: „Linia Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=562

Uczestnictwo: ok. 20 osób.

 

 • 25 czerwca - Szkoła Podstawowa nr 1

Spotkanie dotyczące projektu budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie

Prezentacja inwestycji, dystrybucja ulotek, ankietyzacja.

Informacja i zaproszenia na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszonych w najważniejszych punktach miasta, wzmianki prasie lokalnej: „Linia Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=562

Uczestnictwo: ok. 15 osób.

 

 • 26 czerwca - Szkoła Podstawowa nr 2

Spotkanie dotyczące projektu budowy oczyszczalni ścieków w Józefowie

Prezentacja inwestycji, dystrybucja ulotek, ankietyzacja.

Informacja i zaproszenia na stronie internetowej UM, FB Józefów Miasto oraz kilkudziesięciu plakatach rozwieszonych w najważniejszych punktach miasta, wzmianki prasie lokalnej: „Linia Otwocka” i „Tygodnik Regionalny”

http://www.jozefow.pl/page/14,aktualnosci.html?id=562

Uczestnictwo: ok. 40 osób.

 

1 czerwca - Stacja Uzdatniania Wody

HYDROOGRÓD w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody

 

 6-7 maja - Stacja Uzdatniania Wody

Dni Otwarte z okazji 10 lat w UE

 

2013 rok

 • Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska (Rada Miasta) – 13 marca 2013 roku;
 • Komisja Ładu Przestrzennego i Ochrony Środowiska z udziałem władz Miasta Józefowa i Otwocka Zaproszone zostały również organizacje ekologiczne. Wizja terenu na którym ma powstać oczyszczalnia ścieków – 14 marca 2013 roku;

 

 • 10 listopada - Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków

Piknik Patriotyczno - Historyczny

Stoisko UM i podręcznik o tym, jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej, ankietyzacja w sprawie budowy oczyszczalni. 

 

 • 8 czerwca - Szkoła Podstawowa nr 2 

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków

Piknik Ekologiczny

Stoisko UM i podręcznik o tym, jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej, ankietyzacja w sprawie budowy oczyszczalni. 

 
 • 26 maja - Stacja Uzdatniania Wody

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalnia ścieków

Stoisko UM i podręcznik o tym, jak podłączyć się do sieci wodno-kanalizacyjnej, ankietyzacja w sprawie budowy oczyszczalni. 

 

2012 rok

 • Anonimowe ankiety wśród mieszkańców Józefowa na temat potrzeby budowy oczyszczalni ścieków:

- Festiwal Otwarte Ogrody - 27 maja;

- 50-lecie Miasta Józefowa - 7 sierpnia;

- Odpust przy Parafii p.w. Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. 3 Maja w Józefowie - 26 sierpnia;

- Urząd Miasta i siedziba Hydrosfery.

 

ANKIETY

Józefowianie chcą oczyszczalni

Jak wynika z analizy anonimowych ankiet, które do końca czerwca 2014 roku wypełniło 762 mieszkańców – józefowianie nie mają wątpliwości, czy inwestycja jest potrzebna.